กระทรวงสาธารณสุขเปิดเพจ "คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5" แจ้งเตือนสภาพอากาศ ให้ความรู้ป้องกันภัยฝุ่น

      ในช่วงเวลาที่ผ่านมาบางพื้นที่ในประเทศไทยรวมถึงพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประสบกับปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 กระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน โดยกรมอนามัย เปิดเพจเฟสบุ๊ค"คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5" เพื่อช่วยแจ้งเตือนปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ทุกวันในช่วงเช้า ตามความเข้มของค่าฝุ่น PM 2.5 หากเริ่มมีความเสี่ยงจะแจ้งเตือนวันละ 2 ครั้งในช่วงเวลา 06.00 น. และ 18.00 น. หากค่า PM เกินค่ามาตรฐานและก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจะแจ้งเตือนวันละ 4 ครั้ง เพิ่มในช่วงเวลา 12.00 น. และ 24.00 น. ซึ่งจะใช้วิธีวัดค่าตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ นอกจากนี้ เพจนี้จะเป็นช่องทางกระจายความรู้ ในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง การรับบริการความช่วยเหลือจากภาครัฐ เช่น การขอรับหน้ากากอนามัย และเป็นช่องทางรับฟังปัญหา โดยจะเพิ่มการจัดทำข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรับรู้ในข้อมูลเดียวกัน

           ทั้งนี้ได้มีการประสานงานกับทางสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้สื่อสารถึง รพ.สต. ในพื้นที่ เพื่อส่ง อสม. เข้าไปดูแล เฝ้าระวัง และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังเกี่ยวกับปอดด้วย