การจัดการกับความเครียด

ความเครียดเป็นเรื่องของร่างกายและจิตใจ เกิดการตื่นตัว เตรียมรับกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ความเครียดเป็นเรื่องที่มีกันทุกคน จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา การคิด และการประเมินสถานการณ์ของแต่ละคน ความเครียดเกิดจากสาเหตุที่ต่างกัน การจัดการกับความเครียดก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของสภาพร่างกาย ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล

วิธีการจัดการกับความเครียดแบบง่ายๆ  เลือกใช้ได้ตามความชอบ  ได้แก่

๑. ปล่อยอารมณ์ ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเอง จากนั้นปลดปล่อยอารมณ์ออกมาจนกว่าจะรู้สึกดี เช่น ร้องไห้เมื่อรู้สึกเสียใจ ตะโกนดังๆ เมื่อรู้สึกโกรธ (แต่ต้องไม่รบกวนผู้อื่น) อย่าฝืนและยึดติดในอารมณ์ที่คอยดึงให้จิตใจสับสน ไม่เป็นสุข

๒. เปลี่ยนความคิด เลิกคิดหมกมุ่นว่าทำไมจึงเกิดปัญหาขึ้น แต่ควรคิดว่าในปัญหาย่อมมีเรื่องดีซ่อนอยู่       การเปลี่ยนความคิดจะช่วยลดระดับความว้าวุ่นในใจลงได้

๓. มองเป็นเรื่องเล็ก อย่าคิดว่าปัญหาใหญ่เกินกว่าจะแก้ไข การมองให้เป็นเรื่องเล็กจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าคุณสามารถควบคุมปัญหาดังกล่าวได้

๔. พบปะเพื่อน นัดพบหรือนัดรับประทานอาหารกับคนสนิท ซึ่งเป็นทั้งผู้ฟังและผู้ชี้แนะที่ดี จะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและได้ข้อแนะนำที่ดีจากบุคคลเหล่านั้น

๕. ระบายใส่กระดาษ เขียนระบายปัญหาที่เกิดขึ้นลงในบันทึกส่วนตัวอย่างละเอียดและเป็นขั้นตอน วิธีนี้นอกจากจะช่วยคลายความวิตกกังวลและสร้างความสงบขึ้นทีละน้อยแล้ว ยังให้มองเห็นสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาชัดเจนขึ้นด้วย

๖. ทำดี การช่วยเหลือผู้คนรอบข้างจะช่วยให้เราเลิกหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องของตัวเอง

๗. ออกกำลังกาย นอกจากจะช่วยผ่อนคลายความเครียดแล้ว ยังช่วยให้สุขภาพดีด้วย

๘.  ฟังเพลง เปิดเพลงเบาๆ ฟังสบายๆ ตามใจชอบ  เป็นการผ่อนคลาย

๙.  ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ  การไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นการเปลี่ยนสถานที่เพื่อให้ออกจากสิ่งแวดล้อมเดิมที่อาจจะทำให้เกิดความเครียด

 

หากรู้สึกไม่สบายใจ สามารถโทรศัพท์ปรึกษาที่หมายเลข 1323 ตลอด 24 ชม.

 

ผู้เขียน

สำรวม อินอิ่ม โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต