ลอยกระทงบุตรหลานปลอดภัย.....จากประทัด ดอกไม้ไฟ พลุ...

ช่วงเทศกาลลอยกระทง มักมีร้านค้านำดอกไม้ไฟ ประทัด และพลุ มาจำหน่ายจำนวนมาก เนื่องจาก

ประชาชนบางส่วนนิยมจุดประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ  ขณะเดียวกันทุกปีจะมีผู้ได้รับอันตรายจากการจุดประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ ข้อมูลปี 2556-2560 พบผู้บาดเจ็บจากการจุดประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ เฉลี่ยปีละจำนวน 505 ราย ในปี 2560 พบจำนวน 279 ราย โดยร้อยละ 92.48 เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และร้อยละ 90.3 เป็นเพศชาย ซึ่งพบว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนน่าเป็นห่วงที่สุด เพราะอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ซื้อประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ มาจุดเล่นเองตามลำพังหรือในกลุ่มเพื่อนรุ่นเดียวกัน ก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้และการระเบิด เกิดความเสียหายต่อชีวิต การบาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหาย บางรายรุนแรงถึงขั้นตาบอด หรือนิ้วขาดได้ นอกจากนี้ สารเคมีต่างๆ ที่บรรจุในประทัด ดอกไม้ไฟและพลุ ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองต่อหู ตา จมูก ทำลายตับ ม้าม และเกิดอัมพาตที่แขน ขา ตลอดจนอาจเกิดอันตรายจากเสียงระเบิดของพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง มีผลทำให้เกิดอาการหูตึงชั่วคราว หากได้ยินติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือหากเสียงดังมากแม้ได้ยินเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลให้เกิดอาการหูตึงถาวร รวมทั้งมีผลต่อผู้ป่วยโรคหัวใจและความดันโลหิต

การป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุตรหลานในช่วงเทศกาลลอยกระทง จากการจุดประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ เพื่อความปลอดภัยผู้ปกครองควรปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดและควรสอนเด็กว่า ประทัด ดอกไม้ไฟ   และพลุไม่ใช่ของเล่น เป็นวัตถุอันตรายสำหรับเด็ก 

2. ห้ามเด็กไม่ให้นำประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุมาจุดเล่นเด็ดขาด

3. ไม่ควรให้เด็กอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีการจุดประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ

4. ฝึกทักษะการหนีเมื่อเผชิญสถานการณ์อันตรายจากประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ

 

 ผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดและควรสอนเด็กรู้ว่าประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุไม่ใช่ของเล่น เป็นวัตถุอันตรายสำหรับเด็ก ถ้าสะเก็ดเข้าตาจะทำให้ตาบอด หรือ ทำให้นิ้ว มือ แขน ขาขาด กลายเป็นคนพิการ และควรสอนไม่ให้เด็กไปเก็บประทัด พลุ หรือดอกไม้ไฟ ที่จุดแล้วไม่ระเบิดมาเล่น เพราะประทัดพลุและดอกไม้ไฟนั้นอาจระเบิดโดยไม่คาดคิด เกิดอันตรายต่อตนเองและคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้

 

แหล่งข้อมูล : สำนักระบาดวิทยา / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค