กลุ้มใจ

ความเครียด หรือความกลัดกลุ้มใจ ความไม่สบายใจ ถ้ามีอาการมาก หรือความเครียดสูง เมื่อเป็นกับใครแล้ว มักมีปัญหาในเรื่องของระบบย่อยในกระเพาะอาหาร การทำงานของระบบคุ้มกันโรคในร่างกายแย่ลง ทำให้เจ็บป่วยบ่อย

สำหรับอาการที่แสดงให้เห็นว่าคุณเครียดแล้ว อาจปรากฏได้  ดังนี้

1. ผลต่อร่างกาย คือ หายใจถี่ หายใจสั้น กล้ามเนื้อตึงเครียด ทั้งบริเวณต้นคอ แขน ขา กล้ามเนื้อกระตุก ผุดลุกผุดนั่ง

2. ผลต่อจิตใจ คือ มีหงุดหงิด ขาดสมาธิ ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้แย่ลง แม้แต่เรื่องง่ายๆ ที่เคยตัดสินใจได้ก็ทำไม่ได้

3. ผลต่อพฤติกรรม คือ กินไม่ได้ นอนไม่หลับ บางคนกินเพิ่มขึ้น การควบคุมอารมณ์โกรธไม่พอใจลดลง บางคนอาจแสดงอาการก้าวร้าว บางคนหันเหเข้าหาสิ่งเสพติด เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เพิ่มมากขึ้น โดยไม่รู้ตัวถึงความเครียดที่เกิดขึ้น จนกว่าอาการดังกล่าวมีผลเรื้อรัง และเริ่มรบกวนในการใช้ชีวิตประจำวันของตนเอง เช่น นอนไม่หลับ หงุดหงิดทะเลาะกับคนรอบข้าง 

การฝึกสังเกตและจัดการกับความเครียดด้วยตนเองเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ตนเองรอดพ้นจากผลร้ายที่เกิดจากความเครียด อันจะนำไปสู่โรคจิตโรคประสาทได้ ซึ้งมีเคล็ดลับดังนี้ คือ หาสาเหตุให้ได้ว่าเรามีปัญหาหรือเรื่องอะไรที่ทำให้กลุ้มใจ เพื่อขจัดปัญหานั้นให้หมดไปหรือเบาบางลง ผสมผสานการดำเนินชีวิตที่ทำอยู่แล้ว ได้แก่  หางานอดิเรกที่ชื่นชอบ การปลูกต้นไม้ การอ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกับเพื่อนๆ หรือคนในครอบครัวและหาคนที่ไว้วางใจเป็นที่ปรึกษา

  หากรู้สึกไม่สบายใจ สามารถโทรศัพท์ปรึกษาที่หมายเลข 1323 ตลอด 24 ชม.

ผู้เขียน

นายสำรวม อินอิ่ม  กรมสุขภาพจิต