"โรคเอ็มเอส" (Multiple Sclerosis) ภัยเงียบใหม่ในวัยทำงาน

"โรคเอ็มเอส" (Multiple Sclerosis) ภัยเงียบใหม่ในวัยทำงาน

เกิดจากการอักเสบของปลอกหุ้มเส้นประสาทในสมองและไขสันหลัง พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ในช่วงวัยทำงานอายุ 20-40 ปี

อาการ
- กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง
- ตามัวมองไม่เห็น หรือมองภาพซ้อน
- มีปัญหาเกี่ยวกับการกลืน
- มีปัญหาการออกเสียง สะอึก
- ปวดแสบร้อน หรือคล้ายไฟช็อต
- การทรงตัวผิดปกติ ภาวะเมื่อยล้า
- ปัญหาด้านความจำ อารมณ์ และความคิด
- การควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะผิดปกติ

เป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกคน