พิษจากคางคก

พิษจากคางคก
คางคก เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ มีต่อมน้ำเมือกใกล้หู ซึ่งขับเมือกที่มีสารพิษ มีฤทธิ์ระคายเคืองเฉพาะที่ สามารถพบสารพิษได้จากที่หนังและเลือดของคางคก

อาการเป็นพิษ มักเกิดขึ้นหลังรับประทานคางคกแล้ว เด็กสามารถทนพิษได้มากกว่าผู้ใหญ่ อาการที่พบได้แก่
- คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน เห็นภาพเป็นสีเหลือง
- ปวดท้อง และท้องร่วง
- ง่วงซึม
- มีอาการทางจิตประสาทจนถึงชักและหมดสติ
- หัวใจเต้นช้าลง และผิดจังหวะ
- ผู้ป่วยจะถึงแก่ความตายจากระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว