อันตรายจากการใช้.......สารพาราควอตฆ่าหญ้า

สถานการณ์ตั้งแต่ปี 2559 จนถึง ปี 2562 มีผู้เสียชีวิตจากสารกำจัดศัตรูพืช 2,193 ราย และล่าสุดพบมีผู้เสียชีวิตจากการใช้สารพาราควอต ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อถังฉีดสารรั่วใส่ร่างกาย ทำให้เกษตรกรเสียชีวิตภายใน 15 วัน เนื่องจากสารพาราควอตถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย ทำลายอวัยวะภายในจนหมด และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ดังนั้น จะเห็นได้ว่าสารพาราควอตส่งผลกระทบต่อคนผู้บริโภคโดยตรง และจากการสุ่มเก็บผักและผลไม้จากห้างสรรพสินค้า พบว่า มีสารพาราควอตเกินค่ามาตรฐาน 50% และพบสารพาราควอตตกค้างในร่างกาย เจอในขี้เทาทารก 54.7% และในซีรั่มของมารดา และทารกแรกคลอด 17-20% 

พาราควอต (Paraquat) เป็นสารเคมีกำจัดวัชพืช หรือยาฆ่าหญ้าที่นิยมใช้ทั่วโลก เพราะราคาไม่แพง และใช้ปริมาณไม่มากก็สามารถกำจัดวัชพืชได้ เพราะพาราควอตจัดเป็นสารเคมีเป็นพิษที่ออกฤทธิ์เร็ว ทำให้วัชพืชแห้งเหี่ยวและตายได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง สารพาราควอตเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่อนข้างรุนแรงดังนี้

1. ผิวหนังเป็นแผลพุพอง พาราควอตมีฤทธิ์ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อที่สัมผัส หากสัมผัสโดนพาราควอต ผิวหนังอาจเป็นแผลพุพอง หรือหากสัมผัสที่ตาก็จะทำให้ตาบวม แดง อักเสบ ประสิทธิภาพในการมองเห็นลดลง ซึ่งแม้จะสวมเสื้อผ้ามิดชิดก็ไม่สามารถป้องกันการสัมผัสทางผิวหนังได้

2. คลื่นไส้ เมื่อสูดดมหรือได้รับสารพาราควอตเข้าสู่ร่างกาย สารพิษจากพาราควอตจะก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้ มีอาการบวมในบริเวณที่สัมผัสสารพิษ

3. ปวดท้องอย่างรุนแรง ในกรณีที่ได้รับพาราควอตเข้าสู่ร่างกายแม้เพียง 1-2 ช้อนชา จะมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง คลื่นไส้ มีอาการปากบวม คอบวม

4. อาเจียน หลังจากนั้นร่างกายจะพยายามขับสารพิษออกมา โดยทำให้อาเจียนอย่างรุนแรง

5. ท้องเสีย ถ่ายเป็นเลือด นอกจากอาเจียนแล้ว บางคนยังอาจมีอาการท้องเสีย ถ่ายมีเลือดปน หรือ

อาเจียนร่วมด้วย ทั้งนี้อาการที่เกิดจะขึ้นอยู่กับปริมาณสารพิษที่ร่างกายได้รับเข้าไป

6. ความดันโลหิตต่ำ หายใจไม่สะดวก หากมีอาการข้างต้นอย่างรุนแรง อาจส่งผลให้ความดันโลหิตต่ำลง และมีอาการหายใจไม่สะดวกร่วมด้วย อีกทั้งยังส่งผลต่อการทำงานของตับ

7. ทำลายสมอง พาราควอตเป็นสารพิษเฉียบพลัน สามารถเข้าสู่สมองได้และมีฤทธิ์ทำลายสมอง

8.ส่งผลต่อเด็กและหญิงตั้งครรภ์ พาราควอตสามารถส่งต่อถึงทารกในครรภ์ผ่านรกและสายสะดือซึ่งหากเด็กได้รับสารพาราควอตก็อาจทำให้สมองไม่เติบโตตามพัฒนาการ

9. เสียชีวิต พาราควอตเป็นสารพิษเฉียบพลันที่หากได้รับเพียง 1-2 ช้อนชา ก็อาจถึงแก่ชีวิตได้

นอกจากผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว พาราควอตยังเป็นสารพิษที่ตกค้างในสภาพแวดล้อมโดยพบทั้งในดิน น้ำ และในผลิตภัณฑ์การเกษตร ทำให้คนทั่วไปที่ไม่ได้สัมผัสสารเคมีโดยตรง ยังได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากสารเคมีที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้น ควรหยุดและเลิกใช้สารพาราควอตในการฆ่าหญ้าก่อนที่ "สารพาราควอต จะฆ่าชีวิตของผู้ใช้" เลิกใช้สารพาราควอตฆ่าหญ้าเถอะค่ะ