อย่าหลงเชื่อซื้อ "สมุนไพรอันวาฆ่าเชื้อรา" อ้างสรรพคุณเกินจริงผ่านสื่อออนไลน์ เสี่ยงเกิดโรคซ้ำ

เตือน !! อย่าหลงเชื่อซื้อ "สมุนไพรอันวา" หรือครีม Compound Miconazole Nitrate อวดอ้างรักษาโรคผิวหนัง ฆ่าเชื้อรา พบการโฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องกับ อย. เตือนผู้ผลิตและผู้จำหน่ายปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีอย่างเข้มงวดทั้งโทษจำและโทษปรับ แนะผู้บริโภค อย่าเชื่อโฆษณาขายยาผ่านสื่อออนไลน์ เสี่ยงผสมสารอันตราย ส่งผลเสียต่อสุขภาพ สูญเสียโอกาสในการรักษาโรค หากพบเห็นการกระทำผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ ผ่าน App อย. หรือ สสจ. ทั่วประเทศ

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ทำการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางอินเทอร์เน็ต พบข้อมูลการโฆษณาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครีมสมุนไพรอันวาทางสื่อเฟซบุ๊ก นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รุดตรวจสอบข้อเท็จจริงพบข้อมูลทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com/arinee.lateh ชื่อเฟซบุ๊ก Niey Marinee โฆษณาขายยาครีม Compound Miconazole Nitrate โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยข้อความเช่น ครีมสมุนไพรอันวา แก้อาการคันผิวหนังทุกชนิด แก้น้ำกัดเท้า แพ้ผิวหนังจากสารเคมี ส้นเท้าแตก ผด ผื่น คัน..... เมื่อตรวจสอบแล้วยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำการโฆษณา จึงได้ส่งเรื่องให้ตำรวจสืบหาตัวผู้กระทำผิดต่อไป ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ในชื่อสมุนไพรอันวา หรือครีม Compound Miconazole Nitrate จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ขออนุญาตหรือยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยา
จาก อย. อีกด้วย

  ย้ำเตือน !! ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รักษาคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบการ อย่าขายยาผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยเด็ดขาดเพราะถือว่าผิดกฎหมาย เนื่องจากตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มีข้อกำหนดในเรื่องสถานที่ขายยาต้องได้รับอนุญาต เพราะยาไม่ใช่สินค้าทั่วไป จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้ปฏิบัติวิชาชีพโดยตรง ดังนั้น การขายยาทางอินเทอร์เน็ตจึงมีความผิดตามกฎหมาย ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีโฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท ในส่วนของผู้บริโภค เมื่อเจ็บป่วย ไม่ควรซื้อยากินเอง โดยเฉพาะการซื้อผ่านทางเว็บไซต์ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนซื้อยาทุกครั้ง เนื่องจากอาจได้รับอันตรายจากการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม หรือในบางกรณีอาจได้รับยาที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐาน ส่งผลเสียต่อสุขภาพและทำให้สูญเสียโอกาสในการรักษาโรค ทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบเบาะแสการโฆษณาการผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดสรรพคุณต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ ขอให้แจ้งมาได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ ร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/132682/