ขับถ่าย และการกำจัดขยะ แบบไหน.......ถูกวิธีช่วงน้ำท่วม

ช่วงน้ำท่วม ส่วนใหญ่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังสูง ๆ จะทำให้ส้วมไม่สามารถใช้ขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะได้ หรือบางบ้านอาจจะใช้ส้วมขับถ่ายอุจจาระได้ แต่ทุกท่านก็จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติตัวในการขับถ่ายอย่างถูกวิธี ทั้งนี้เพื่อป้องกันตนเองให้พ้นจากโรคระบบทางเดินอาหารในช่วงน้ำท่วม คือ ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากอุจจาระและขยะ ด้วยการขับถ่ายในห้องส้วมที่ยังสามารถใช้การได้ และให้ขับถ่ายอุจจาระในถุง ถ้ามีปูนขาวหรือน้ำยาฆ่าเชื้อให้ใส่ลงในถุงอุจจาระก่อนแล้วปิดปากถุงให้แน่น หากไม่มีปูนขาวหรือน้ำยาฆ่าเชื้อหลังถ่ายอุจจาระเสร็จให้รัดปากถุงให้แน่นแล้วรวบรวมส่งให้ทางเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป

           การขับถ่ายอย่างถูกวิธี

1. ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะลงส้วม ห้ามถ่ายลงน้ำโดยตรง เพื่อไม่ให้เป็นการกระจายตัวของเชื้อโรค กรณีที่ไม่มีห้องน้ำ ต้องถ่ายลงในถุงพลาสติก และต้องใส่ปูนขาวลงไปพอประมาณ เพื่อฆ่าเชื้อ หลังจากนั้นผูกถุงให้สนิท แล้วทิ้งในถุงดำอีกที เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย

หากที่บ้านไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้ ให้ติดต่อขอใช้บ้านข้างเคียง ที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน หรือสุขาเคลื่อนที่

2. หากเกิดภาวะท้องเสีย ให้ดื่มเกลือแร่ที่ผสมน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาด และถ้าสามารถไปโรงพยาบาลหรือหน่วยรักษาพยาบาลได้ให้รีบไปทันที ที่สำคัญห้ามผู้ป่วยถ่ายลงน้ำเด็ดขาด

การกำจัดขยะ

1. ทิ้งขยะ เศษอาหารลงในถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่น หรือทิ้งในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด

ป้องกันหนูและแมลงต่าง ๆ ได้  วางรวมไว้ในจุดที่สะดวกและนำไปทิ้งในถังขยะ หรือรถ/เรือกำจัดขยะ ไม่ทิ้งขยะลงน้ำ

2. หากเทศบาลหรือหน่วยงานราชการนำรถ/เรือกำจัดขยะมารับก็ควรรวบรวมแล้วส่งให้ นำไปกำจัด แต่หากพื้นที่ใดไม่มี ก็ให้รวบรวมแล้วขุดหลุมบริเวณที่น้ำแห้งแล้วฝังกลบให้ เรียบร้อย ป้องกันแมลงวันและสุนัข หนู มาคุ้ยเขี่ย