การปฏิบัติตัวขณะน้ำท่วม

ในช่วงน้ำท่วมขัง ทำให้การเดินทางออกไปนอกบ้านไม่ได้ และที่สำคัญถนนบางแห่งถูกน้ำกัดเซาะและตัดขาด ทำให้ไม่สามารถเดินทางออกไปติดต่อที่ไหนไม่ได้เลย ฉะนั้น เมื่อทุกท่านรับรู้แล้วว่าก่อนน้ำท่วมเราต้องมีการเตรียมความพร้อมอะไร และเตรียมตัวอย่างไร และที่สำคัญเรื่องของอาหาร และน้ำ มีความสำคัญอย่างมากต่อการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของบุคคลในครอบครัว อาหารและน้ำ ที่ทุกท่านจำเป็นจะต้องเตรียม ได้แก่

                    1. การกินอาหารและน้ำทุกครั้ง ต้องมั่นใจว่าอาหารและน้ำนั้นสะอาด และหากเป็นไปได้ ควรอุ่นอาหารทุกครั้งก่อนกินอาหาร

                   2. งดกินอาหารดิบ ต้องปรุงให้สุกก่อน เพราะในภาวะน้ำท่วม มีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคสูงมาก

             3. ถ้าหากเป็นอาหารกระป๋อง หรืออาหารสำเร็จรูป ต้องตรวจสอบวันหมดอายุ และกระป๋องที่บรรจุอาหาร กระป๋องต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่บุบ ไม่บวม และไม่เป็นสนิม ถ้าสามารถทำให้ร้อนได้ ควรทำให้ร้อนก่อนทุกครั้งก่อนกิน

                4. ควรดื่มน้ำที่ผ่านการต้มหรือน้ำบรรจุขวดที่ผ่านการรับรอง หรือใช้น้ำจากแหล่งเก็บน้ำสำรองที่ได้รับการรับรองว่าสะอาดสามารถใช้ได้

                5. ก่อนใช้น้ำจากแหล่งน้ำต้องฆ่าเชื้อที่อาจมีอยู่ในน้ำก่อนมาใช้ แม้ว่าน้ำนั้นจะมาจากแหล่งน้ำที่ไม่ได้ปนเปื้อนจากน้ำท่วมก็ตาม เช่น การแกว่งด้วยสารส้ม การใช้คลอรีนตามคำแนะนำเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่มีอยู่ ในน้ำ

อนามัยส่วนบุคคล ที่ทุกคนควรปฎิบัติเป็นประจำในช่วงขณะน้ำท่วม คือ "สุขอนามัย" สุขอนามัย     ขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญมากในช่วงเวลาน้ำท่วม โดยการล้างมือด้วยสบู่และน้ำที่ต้มสุกทั้งก่อนรับประทานอาหาร และหลังการใช้ห้องน้ำเป็นประจำสม่ำเสมอ ชำระล้างหรือทำความสะอาดร่างกายหรือสิ่งของต่างๆหลังจากที่ปนเปื้อนจากน้ำท่วมหรือน้ำเสีย ต้องล้างมือด้วยน้ำสะอาด ไม่ควรล้างมือด้วยน้ำที่ไม่แน่ใจว่าสะอาดหรือปลอดภัย เช่น น้ำจากแหล่งน้ำท่วมขังที่ปนเปื้อน  เพราะจะทำให้มือปนเปื้อนเชื้อโรคมากยิ่งขึ้น มือที่สะอาดจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้