เมื่อน้ำท่วม.......เรา......ต้องเตรียมอะไรบ้าง (ตอนที่ 2)

การเตรียมความพร้อมก่อนน้ำท่วม หลังจากที่ท่านรู้แล้วว่าจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาข้อมูล และติดตามข่าวสารสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุทกภัย อันได้แก่ ระดับน้ำ พยากรณ์อากาศ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก จากสื่อต่างๆ ท่านยังต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือ เช่น เตรียมอุปกรณ์ อาหาร ยา และของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในครอบครัว ได้แก่

1. อาหารกระป๋อง-อาหารสำเร็จรูป (ตรวจสอบวันหมดอายุและลักษณะของกระป๋องให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์) และอุปกรณ์ทำอาหาร

2. ภาชนะสะอาดสำหรับบรรจุน้ำขนาดใหญ่หลายๆ อัน ให้เพียงพอต่อการใช้น้ำภายใน ๓-๕ วัน (ประมาณ 5 แกลลอนต่อหนึ่งคน) และน้ำดื่ม-น้ำ    ต้มสุก

3. อาหารสำหรับทารกและนม / หรือเตรียมผ้าอ้อมและของใช้สำหรับทารก

4. อุปกรณ์สำหรับดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่นสบู่, ยาสีฟัน, ผ้าอนามัย ฯลฯ

5. เชือกสำหรับผูกโยง / สำหรับตากเสื้อผ้า

6. อุปกรณ์ชูชีพ เช่น ห่วงยาง เสื้อชูชีพ

7. ไฟฉายและถ่านไฟฉาย / เทียนไข / แบตตารี่สำรอง

8. ยาสามัญประจำบ้าน / ยาประจำตัวสำหรับผู้มีโรคประจำตัว / ชุดปฐมพยาบาล

9. ผงน้ำตาลเกลือแร่ ติดไว้เผื่อมีอาการท้องร่วง

10. ผ้าสำหรับทำความสะอาดชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น กระดาษทำความสะอาดร่างกายเด็ก สำหรับทั้งครอบครัวในกรณีที่การอาบน้ำทำความ      สะอาดร่างกายไม่สามารถทำได้

11. ถุงขยะสีดำใบใหญ่ ไว้รวมขยะทั้งหมดให้อยู่ในถุง และเชือกสำหรับผูกปากถุง ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

12. ถุงพลาสติก เอาไว้ใส่ขยะและเอาไว้ถ่ายหนัก-เบา ในกรณีน้ำท่วมขัง หากถ่ายลงในน้ำจะทำให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้

13. ปูนขาว ใช้ใส่ในถุงพลาสติกที่ถ่ายหนัก-เบา เพื่อฆ่าเชื้อโรค

14. รองเท้ายาง รองเท้าที่มีความแข็งแรงทนทานและถุงมือกันน้ำ

15. วัสดุสำหรับการบำบัดน้ำสะอาด เช่น สารส้ม ผงคลอรีนหรือยาเม็ดไอโอดีน ผงซักฟอกที่ใช้ในครัวเรือน

16. ยากันยุง สมุนไพรหรือสารไล่ยุง เสื้อผ้าแขนยาวและขายาวสำหรับป้องกันยุงกัด

17. พาหนะ เช่น เรือ กรณีมีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล

การเตรียมเครื่องป้องกันน้ำท่วม  เช่น  กระสอบทราย/ถุงทรายเพื่อจัดเป็นแนวกั้นน้ำ หรือเครื่อง  สูบน้ำเพื่อระบายน้ำท่วมไปยังแหล่งน้ำธรรมชาติ/แหล่งน้ำสาธารณะ และตรวจสอบวิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง