เมื่อน้ำท่วม.......เรา......ต้องเตรียมอะไรบ้าง (ตอนที่ 1)

ช่วงฤดูฝนของทุกปี ในหลายจังหวัดของประเทศไทยจะประสบปัญหากับภัยพิบัติทางน้ำ ซึ่งเกิดจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนาแน่น และรวมกับมีพายุโซนร้อน หรือพายุดีเปรสชั่น เข้ามาในทุกภาคของประเทศไทย จึงทำให้มีฝนตกหนาแน่นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบริเวณกว้าง และที่สำคัญเมื่อฝนตกหนักแต่ละครั้งก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลาย ๆ พื้นที่ บางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานาน ทำให้ทุกท่านได้รับความเสียหายอย่างมาก ดังนั้น ทุกท่านควรมีการเตรียมตัว หรือเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ ให้พร้อมก่อนน้ำท่วม เพราะบางครั้งน้ำมาเร็วเกินกว่าที่คิด ไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนที่ตกลงมา และน้ำป่าที่ไหลมาบรรจบกัน จนทำให้เกิดน้ำท่วมเฉียบพลัน

 การเตรียมความพร้อมก่อนน้ำท่วม ทุกท่านควรมีการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

             1. ติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุทกภัย เช่น ระดับน้ำ พยากรณ์อากาศ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ จากแหล่งสื่อต่างๆ         

    2. รับฟังการแจ้งเตือน  และติดต่อ/สอบถามจากแหล่งข้อมูลในชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน

ราชการหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนภัยเพื่อเตรียมความพร้อม  หากบ้านตั้งอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมหรือพื้นที่ดินถล่ม ได้ง่าย

           3. เรียนรู้/หาข้อมูลเกี่ยวกับแผนฉุกเฉินน้ำท่วมของชุมชน, สัญญาณเตือนภัย,เส้นทางการอพยพและสถานที่ตั้งของที่พักพิงฉุกเฉินหรือศูนย์อพยพ

                   4. วางแผนการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการอพยพเมื่อเกิดน้ำท่วมร่วมกับครอบครัว   

                   5. ติดต่อกับญาติ/ผู้ที่ท่านรู้จักหรือเพื่อนที่อยู่ต่างพื้นที่ที่น้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือกันเมื่อเกิด น้ำท่วม 

       6. นัดหมายการติดต่อเพื่อที่จะสามารถติดต่อกับครอบครัวได้  ในกรณีที่ครอบครัวของคุณ

อาจจะถูกแยกออกกันในช่วงน้ำท่วม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนในครอบครัวของคุณ รู้ชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของญาติ/เพื่อนที่ได้ติดต่อไว้แล้ว

       7. บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินไว้ในโทรศัพท์ทุกเครื่องหรือจดบันทึกไว้

       8. แจ้งหน่วยงานในท้องถิ่น/ชุมชนเกี่ยวกับความต้องการการช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น

มีเด็ก ผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือผู้ความพิการ