ส้วมเฉพาะกิจอย่างง่าย
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://env.anamai.moph.go.th/download/download/pdf/2556/rain250956/12.pdf

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด 12.pdf