แม่ได้รับประโยชน์.......จากการให้นมลูกน้อย

วันนี้ มีข่าวดีมาบอกคุณแม่ทุกท่าน คุณแม่ที่ไม่ได้ทำงานประจำ คุณแม่ที่ทำงานประจำ และคุณแม่ ที่มีกิจการส่วนตัว ก็สามารถให้ลูกดูดนมจากเต้าของตนเองได้ทั้งนั้น การให้นมลูกเป็นการผูกพันระหว่างแม่กับลูก และประหยัด โดยที่คุณแม่ไม่ต้องใช้ขวดนม ไม่ต้องล้างขวดนม และเสียเวลาในการนึ่งขวดนมให้ยุ่งยาก เพียงคุณแม่ให้ลูกดูดนมจากเต้าของตนเองตลอดทุกมื้อ จะส่งผลทำให้คุณแม่ได้รับประโยชน์มากมาย ได้แก่  

                   1. ป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด เนื่องจากทำให้เกิดการกระตุ้นการหลัง hormone oxytocin ทำให้มดลูกกลับสู่สุขภาพปกติเร็วขึ้น 

                   2. ช่วยการคุมกำเนิด เนื่องจากกดการทำงานของรังไข่ โดยแม่ที่เลี้ยงนมลูกอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ จะมีโอกาสตั้งครรภ์ในระยะ 6 เดือนแรกหลังคลอดน้อยกว่าร้อยละ 2 แต่หลังจาก 6 เดือนไปแล้วควรคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย

                   3. ช่วยลดน้ำหนักแม่ในระยะหลังคลอด โดยน้ำหนักจะค่อยๆ ลดประมาณ 0.6-0.8 กิโลกรัม/เดือน เนื่องจากมีการเผาผลาญไขมันที่เก็บสะสมไว้ในระยะตั้งครรภ์เพื่อใช้ในการสร้างน้ำนม ทำให้แม่กลับมามีรูปร่างที่สวยงามได้เร็ว มีการศึกษาว่า การให้นมแม่ถึงอายุ 1 ปี แม่จะมีน้ำหนักใกล้เคียงกับเมื่อก่อนตั้งครรภ์

                   4. ลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเฉพาะมารดาที่เป็น GDM ซึ่งกลไกคิดว่าเกิดจากการที่มีน้ำหนักตัวลดลง การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน การกระจายของไขมัน และความไวต่อการตอบสนองของอินซูลิน

                   5. ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง หากเคยเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่นาน 12 เดือนขึ้นไป

                   6. ลดความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุน เนื่องจากการสร้างมวลกระดูกจะสูงมากหลังหยุดให้นมแม่ และจะยังมีผลต่อไปอีก 5-10 ปี

  7. ลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิว มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกและมะเร็งเต้านม โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม ในสตรีวัยที่มีประจำเดือน ยิ่งให้นมนาน ก็ยิ่งมีผลในการป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น

             8. ทำให้มดลูกกลับสู่ภาวะปกติเร็วขึ้น

            9. ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกเป็นรากฐานต่อการพัฒนาสุขภาพจิตลูก 

10. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อและเตรียมนมผสม