ประโยชน์...นมแม่ต่อลูก

    นมแม่อุดมด้วยสารอาหารที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายของลูก ช่วยในการพัฒนาสมองของทารก ภูมิต้านทานโรคหลายอย่าง และน้ำนมแม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพลูกอีกมากมาย ได้แก่

1. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับลูก

2. ลดโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ เช่น โรคผิวหนังอักเสบ ภูมิแพ้ โรคหืด

3. ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆ เช่น ท้องเสีย การติดเชื้อในหู และการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ หรือปอดบวม ส่วนในระยะยาว ก็จะลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เช่น โรคอ้วน โรคหอบหืดในเด็ก มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง

4. เสริมสร้างสมองให้ว่องไวในการเรียนรู้ เพิ่มระดับเชาว์ปัญญา จึงทำให้ทารกเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ มีสุขภาพที่ดี เติบโตสมวัย ในนมแม่จะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสายโมเลกุลยาว ซึ่งมีความสำคัญมากต่อการเจริญของเนื้อเยื่อประสาทและจอประสาทตาเมื่ออายุ 6 เดือน

          5. นมแม่ช่วยปรับสมดุลระบบย่อยและระบบขับถ่าย

         6. นมแม่มีสารทำลายเชื้อโรค เวลาที่ลูกน้อยดูดนมแม่จะมีนมแม่ค้างอยู่ในปาก ช่วยป่องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในช่องปากทารก

  7. สร้างความอบอุ่นจากการได้ดูดนมแม่ เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างแม่และลูก และช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่ดีทั้งด้านสมอง จิตใจและอารมณ์ของทารก

สรุปได้ว่า นมแม่มีประโยชน์มากมายหลายประการที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองลูกน้อยให้มีการเจริญเติบโตสมวัย และมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรค ฉะนั้น คุณแม่ทุกคนไม่ว่าจะคุณแม่มือใหม่ คุณแม่ลูกหนึ่ง หรือคุณแม่ลูกสอง จำเป็นที่จะต้องศึกษาหาความรู้จากแพทย์ พยาบาล และความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ โดยนำความรู้ที่สืบค้นมาทำความเข้าใจ และเปรียบเทียบข้อมูลที่ถูกต้อง และนำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และอาหารที่มีประโยชน์ต่อน้ำนม นอนหลับให้เพียงพอ บริหารอารมณ์ตัวเองให้ดีอยู่เสมอ และที่สำคัญคุณแม่ควรมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรง สดชื่นแจ่มใส ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกรักได้รับน้ำนมแม่ที่มีคุณภาพ