โรคเอดส์

เอดส์  เราอยู่ร่วมกันได้ ไม่ติดง่ายอย่างที่คิด เอดส์ เกิดจากการติดเชื้อไวรัส เอชไอวี (HIV : Human Immunodeficiency Virus) ซึ่งเชื้อนี้จะไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันโรค ทำให้ผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำ อาจป่วยด้วยโรคติดเชื้อฉวยโอกาสได้ง่าย เช่น วัณโรค ปอดบวม ติดเชื้อในระบบโลหิต เชื้อรา ฯลฯ

โอกาสที่เราจะรับเชื้อนี้ได้มาจาก ๓ ทางหลัก ๆ คือ

การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน (ไม่ใช้ถุงยางอนามัยหรือถุงยางอนามัยสตรี)

การรับเชื้อทางเลือด ที่สำคัญคือ การใช้เข็มและกระบอกฉีดยาร่วมกัน

การถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีและได้รับยาต้านไวรัสก่อนคลอดและใช้นมผสมแทนการให้นมแม่ มีโอกาสถ่ายทอดเชื้อแก่ลูกเพียงประมาณร้อยละ ๑ - ๒

โอกาสเสี่ยงในการรับและถ่ายเชื้อเอชไอวีขึ้นอยู่กับปัจจัย ดังนี้

1. ปริมาณและแหล่งที่อยู่ของเชื้อ จะต้องได้รับเชื้อเอชไอวีปริมาณมากพอ พบมากในน้ำคัดหลั่งต่าง ๆ ของผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะในเลือด

2. คุณภาพของ เชื้อเอชไอวี ที่สามารถถ่ายทอดกันได้ คือ เชื้อที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์เท่านั้น เชื้อที่อยู่นอกร่างกาย บนพื้น หรืออยู่ในสัตว์อื่น ไม่สามารถติดต่อไปยังผู้อื่นได้

3. ช่องทางการติดต่อ ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย การใช้เข็มหรือกระบอกฉีดยาร่วมกัน

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเอดส์

1. ยุงกัดทำให้ไม่ติดเชื้อ เนื่องจาก เชื้อเอชไอวีไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในยุงได้ ปากยุงมีขนาดเล็กมาก เวลากัดคน มักจะไม่มีเลือดติดอยู่

2. คนที่สุขภาพแข็งแรง อาจจะมีเชื้อเอชไอวีในร่างกายได้ ระยะแรกผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการแสดงให้เห็น แต่สามารถถ่ายทอดเชื้อให้ผู้อื่นได้ ทราบได้โดยการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีเท่านั้น

3. การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่ไม่ติดเชื้อ

4. ถุงยางอนามัย / ถุงอนามัยสตรี สามรถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ได้

5.การับประทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ไม่ทำให้ติดเอดส์ เนื่องจากเชื้อเอชไอวีมีมากในเลือด น้ำอสุจิ สารคัดหลั่งจากช่องคลอดและน้ำนม ส่วนน้ำลายมีปริมาณเชื้อน้อยมากจนไม่ทำให้ติดเชื้อ แม้จะเล็ดลอดลงไปในกระเพาะอาหาร น้ำย่อยในกระเพาะซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดจะทำลายเชื้อนี้ได้

เราจะได้รับบริการอะไรบ้างจากการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

1. ได้รับบริการปรึกษาเรื่องเอชไอวี / เอดส์ ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงและรู้วิธีป้องกัน เข้าใจขั้นตอนการตรวจและความหมายของผลเลือด ได้รับข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจตรวจเลือดด้วยความสมัครใจ ลดความวิตกกังวล และเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวี / เอดส์ มากขึ้น

2. เมื่อตรวจพบว่าไม่ติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับการปรึกษาเพื่อการป้องกันที่เหมาะสมของตนเองและคู่ และการแนะนำเพื่อการตรวจซ้ำในการณีที่จำเป็น

3. หากตรวจพบว่าติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับการปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การตรวจสุขภาพและตรวจระดับภูมิคุ้มกัน การรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ARV) อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการรับเชื้อเพิ่มและป้องกันคนที่เรารัก การวางแผนชีวิต ปรึกษาเกี่ยวกับการช่วยเหลือและสวัสดิการต่าง ๆ

บริการปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี

- คลินิคนิรนาม สภากาชาดไทย โทร. ๐ ๒๒๕๖ ๔๑๐๗ - ๙ (จันทร์ - ศุกร์   เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. เสาร์ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)

- สถาบันบำราศนราดูร โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๗๓๗ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)

- สายด่วนปรึกษาเอดส์ ๑๖๖๓

**** โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง ตรวจเลือดเอดส์ปีละ ๒ ครั้ง ฟรี ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง 

( สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๓๒๘๙, ๓๒๙๑)