กรมคร.เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 164


*******************************************************
ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์: 0-2590-3857 / วันที่ 9 มิถุนายน 2561