อันตรายจากแมลงมีพิษ

    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเตือนอันตรายที่เกิดจากแมลงมีพิษ จากกรณีที่มีประชาถูกแมลงกัดต่อยจนนิ้วบวมจนไม่สามารถถอดแหวนออกได้ และต้องทำการตัดแหวนออก ซึ่งอันตรายจากแมลงมีพิษนั้นเป็นภัยด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง โดยแมลงที่มีพิษนั้นมีหลากหลายชนิด เช่น มด ตัวต่อ และผึ้ง เป็นต้น แมลงเหล่านี้มักหาอาหาร หรือสร้างรังอยู่ใกล้กับที่พักอาศัยของคน โดยคนเราจะได้รับพิษจากการถูกกัดต่อย หรือจากการสัมผัสกับแมลงโดยตรง อาการหลังจากได้รับพิษ จะมีอาการตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงขั้นร้ายแรงคือเสียชีวิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทาน อาการแพ้ของแต่ละคน ชนิดของแมลง สภาพร่างกาย อายุ บริเวณที่ได้รับพิษ รวมทั้งปริมาณพิษที่ได้รับ

          อาการเบื้องต้นของผู้ถูกแมลงพิษเหล่านี้กัดต่อยคือจะรู้สึกเจ็บปวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นแมลงที่มีเหล็กใน เช่น ผึ้ง ต่อ แตน เป็นต้น ต้องรีบสำรวจบาดแผล หากพบเหล็กในให้รีบเอาออกโดยใช้ลูกกุญแจที่มีรูกดที่แผลแล้วจะเห็นเหล็กในยื่นออกมา ห้ามคลึงที่แผลเพราะจะทำให้พิษกระจายเป็นวงกว้าง จากนั้นให้ประคบเย็นด้วยน้ำแข็ง บริเวณที่ถูกต่อยจะมีอาการบวมแดงและต่อมาจะรู้สึกคัน ซึ่งต้องรักษาความสะอาดบริเวณบาดแผล ไม่ควรแกะเกาเพราะจะทำให้เกิดเป็นตุ่มหนองจากการติดเชื้อได้ ส่วนในรายที่มีอาการแพ้พิษ อาจมีผื่นขึ้นตามลำตัวอย่างผิดปกติ ตามมาด้วยอาการหายใจลำบาก อึดอัด แน่นหน้าอก รู้สึกเหมือนจะเป็นลม เนื่องจากหลอดลมตีบ รวมทั้งความดันจะลดลงอย่างรวดเร็ว ถ้ามีอาการดังนี้ให้รีบพบแพทย์โดยด่วน มิฉะนั้นอาจมีอันตรายถึงชีวิต

          ซึ่งนอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพประชาชนจากการได้รับพิษจากแมลงกัดต่อย จึงได้จัดทำหนังสือแมลง สัตว์ และพืชมีพิษและเป็นอันตรายที่เข้าใจง่าย สำหรับหน่วยงาน และประชาชนที่สนใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในช่องทางต่อไปนี้

https://www3.dmsc.moph.go.th/index.php/post-view/326?fbclid=IwAR2K5ElTCqNW8LveGC10vJJZaMidlucw1WUmk07gTotPqIDPwcV4nGAW1sY

ดาวน์โหลด หนังสือ แมลงมีพิษ.pdf

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://dmscsmartlifeblog.com/channels/index.php?group=6&mode=maincontent&subgroup=285&id=1144