กำจัดเชื้อราในบ้าน... ด้วยวิธีง่ายๆ

    อันดับแรกผู้ทำความสะอาดจะต้องป้องกันตนเอง โดยสวมรองเท้าบู๊ทยาง สวมถุงมือยาง เพื่อป้องกันเชื้อมาสัมผัสทางผิวหนังโดยตรงในระหว่างการทำความสะอาด ใส่แว่นตาป้องกันเชื้อกระเด็นเข้าตา ใส่ผ้าปิดปากปิดจมูก ป้องกันการหายใจเอาสปอร์ของเชื้อราและไอระเหยสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ที่สำคัญในระหว่างการกำจัดเชื้อรา ควรเปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเทในห้อง ให้มีแดดส่องถึง และไม่ควรเปิดแอร์ และพัดลมในระหว่างการทำความสะอาด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อรา

            หากพบเชื้อรา บริเวณหน้าต่าง ประตู พื้นกระเบื้อง ให้ใช้แอลกอฮอล์ หรือน้ำยาซักผ้าขาวที่ผสมน้ำในอัตราส่วน 1 ถ้วย (300 มิลลิลิตร) ต่อน้ำประมาณ 3.8 ลิตร เช็ดคราบเชื้อรา ทิ้งไว้ 15-30 นาทีแล้วจึงเช็ดออกด้วยน้ำ

          หากพบเชื้อราขึ้นเป็นจุดๆ ดวงๆ บนวอลล์เปเปอร์ และผนัง เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ล้างแผล  ผสมกับกรดซาลิไซลิก โดยมีอัตราส่วน 5 ต่อ 1 หรือหากพบว่ามีเชื้อราเป็นจำนวนมาก ควรเปลี่ยนวอลล์เปเปอร์ใหม่

            หากพบเชื้อราที่พื้นไม้ ให้ใช้ผงฟูละลายน้ำเช็ด หรือแอลกอฮอล์เช็ดคราบเชื้อราออก หากพบเชื้อราที่พื้นกระเบื้อง ให้ใช้แอลกอฮอล์ หรือน้ำยาซักผ้าขาวที่ผสมน้ำในอัตราส่วน 1 ถ้วย (300 มิลลิลิตร) ต่อน้ำประมาณ 3.8 ลิตร เช็ดคราบเชื้อรา ทิ้งไว้ 15-30 นาที แล้วจึงเช็ดออกด้วยน้ำ แต่หากพบเชื้อราที่พื้นพรม ควรทิ้งพรม

          สำหรับเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ พลาสติก หากพบเชื้อรา ให้ใช้ผงฟูละลายน้ำเช็ด หรือใช้แอลกอฮอล์เช็ดคราบเชื้อราออก นำไปผึ่งให้แห้ง ห้ามตากแดด เพราะอาจทำให้ไม้หรือพลาสติกเปลี่ยนรูปร่างได้

            หากพบเชื้อราขึ้นบนเครื่องหนัง ให้ใช้น้ำส้มสายชู เช็ดถูหลายๆ ครั้ง เนื่องจากน้ำส้มสายชูมีสภาพเป็นกรดสามารถทำลายเชื้อราได้ หลังจากแห้งแล้ว เช็ดด้วยน้ำยาทำความสะอาดอีกครั้ง และใช้ครีมเช็ดรองเท้ามาเช็ดถูปิดท้าย

            หากพบเชื้อราในเครื่องปรับอากาศ ให้เช็ดภายนอกด้วยแอลกอฮอล์ เมื่อแห้งแล้ว ถอดแผ่นกรองออก แล้วนำแยกไปเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ แล้วให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาด เช็ดซ้ำด้วยน้ำสะอาด ทำให้แห้ง ยังไม่ควรเปิดใช้งาน โดยตรวจสอบและสังเกตว่ามีเชื้อรา หรือมีกลิ่นหรือไม่

          หลังจากที่ฆ่าเชื้อราในบ้านเสร็จสิ้นแล้ว ควรเปิดพัดลมเป่าในบ้านและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เปิดหน้าต่าง ประตู เพื่อดึงสปอร์รา ที่อยู่ในบ้านออกไปนอกตัวบ้านหรืออาคารให้มากที่สุด จนมั่นใจว่าบ้านและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแห้งสนิท

            จากนั้นให้ตรวจสอบเชื้อรา โดยหลังจากทำความสะอาดผ่านไป 2-3 วัน ให้สังเกตการเจริญเติบโตของเชื้อรา ซึ่งเชื้อราอาจเจริญเติบโตซ้ำได้ ถ้าวัสดุ เครื่องเรือนดังกล่าวยังไม่แห้งดีพอ มีความชื้นอยู่ ถ้ายังพบเชื้อราอีกให้ทำความสะอาดซ้ำ 

ข้อมูลจากหนังสือ "กำจัดเชื้อในบ้าน...หลังน้ำท่วม" กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://dmscsmartlifeblog.com/channels/index.php?group=8&mode=maincontent&subgroup=280&id=682