ตาแดงจากการติดเชื้อ ควรทำอย่างไร

อาการตาแดงจากการติดเชื้อ แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คืออาการตาแดงที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส และอาการตาแดงที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งจะมีความแตกต่าง ทั้งในเรื่องของสาเหตุ อาการ และการรักษาที่แตกต่างกันไป ดังต่อไปนี้

1. โรคตาแดงจากการติดเชื้อไวรัส

มักเป็นโรคทางตาที่มีการระบาดเป็นช่วง ๆ การติดต่อของโรคสามารถติดต่อได้จากการสัมผัส การใช้ของร่วมกัน การไอ จาม หรือการหายใจรดกันก็เป็นได้ หลังจากได้รับเชื้อแล้ว จะเกิดอาการภายใน 1-2 วัน โดยอาการที่พบ คือ มีอาการตาแดงอย่างเฉียบพลัน เคืองตามาก เจ็บตา มีน้ำตาไหล มีอาการตาบวม มักไม่มีขี้ตา หรือมีขี้ตาเป็นเมือกใส ปริมาณเล็กน้อย บางรายเริ่มเป็นที่ข้างหนึ่งก่อน แล้วลุกลามไปอีกข้าง

2. โรคตาแดงจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

อาการมักไม่เฉียบพลัน และไม่มีการระบาดเป็นช่วง ๆ ผู้ที่เป็นมักมีอาการตาแดง เคืองตา เจ็บตา มีขี้ตามาก จนอาจทำให้ตอนตื่นนอนตอนเช้า เปลือกตาติดกัน ลักษณะขี้ตาข้นแบบหนอง

 

การปฏิบัติตัว

- การใช้ยาหยอดตา และขี้ผึ้งป้ายตา ควรใช้เฉพาะข้างที่เป็น ในการหยอดไม่ควรให้ปลายหลอดสัมผัสอวัยวะอื่น หรือบริเวณอื่นในร่างกาย

- ไม่ควรใช้ยาหยอดตาร่วมกับผู้อื่น

- ไม่ควรจับต้องบริเวณดวงตา และไม่ควรขยี้ตา เพราะจะทำให้เชื้อโรคติดไปยังสิ่งของเครื่องใช้ และทำให้ผู้อื่นอาจติดได้

- ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1612