หน้าร้อนปลอดโรค ปลอดภัยด้วยอาหารปรุงสุก

หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าประเทศไทยเปลี่ยนจากหน้าหนาวและเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนอย่าง  เป็นทางการ ทำให้ขณะนี้ประเทศไทยเผชิญกับอากาศร้อนอบอ้าวเนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากจะทำให้ร่างกายของเราต้องปรับตัวเพื่อเผชิญกับอากาศร้อนจัดอีกครั้ง ยังส่งผลให้อาหารที่รับประทานบูด เสียง่ายขึ้นอีกด้วย

ในอาหารทุกชนิดมีจุลินทรีย์ต่างๆ ทั้งแบบก่อให้เกิดโรคและไม่ก่อให้เกิดโรค แม้ว่าจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียจะไม่ก่อให้เกิดโรคในคนและสัตว์ แต่หากรับประทานในปริมาณที่มากอาจทำให้เกิดความผิดปกติหรือเกิดโรคเกี่ยวกับกับระบบย่อยอาหารได้ เช่น มวนท้อง ปวดท้อง ท้องเสียรุนแรงและอาเจียน เป็นต้น นอกจากนี้ในช่วงหน้าร้อนมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและแบคทีเรียที่ทำให้อาหารเน่าเสียได้ง่าย ดังนั้นควรระวังในการรับประทานอาหารให้มากขึ้น

นอกจากการเลือกวัตถุดิบในการทำอาหารที่สด สะอาดและปลอดภัยแล้ว การทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาด ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญในการช่วยลดการเกิดโรค โดยอาหารที่ถือว่าทำให้ "สุก" คือ ถ้าเป็นอาหารประเภทแกง   ควรเดือดอย่างน้อย 5 นาที อาหารประเภทปิ้ง ย่าง ควรใช้เวลาในการปรุงให้นานหน่อยไม่ควรเหลือเนื้อส่วนที่ยังแดงสดอยู่ และอาหารที่ปรุงสุกแล้วหากยังไม่ได้รับประทานหรือรับประทานไม่หมดควรใส่ภาชนะปิดผา เก็บใส่ตู้เย็นภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้อาหารเน่าเสีย เพราะหากวางทิ้งไว้ข้างนอกเป็นเวลานานอาจจะทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตในช่วงนั้นได้ ดังนั้นควรรีบนำไปเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิและความสดใหม่ ในขณะเดียวกันหากเป็นอาหารแช่แข็งเมื่อซื้อมาก็ควรรีบนำเข้าช่องแช่แข็งในทันทีและเมื่อจะนำมารับประทานก็ควรมีการอุ่นให้ร้อนก่อนเช่นกัน นอกจากนี้อาหารที่ปรุงไม่สุกยิ่งไม่ควรรับประทานในช่วงหน้าร้อนเพราะหากทิ้งไว้ข้างนอกเป็นเวลานาน นอกจากจะมีทั้งเชื้อโรคและแบคทีเรียที่หลงเหลือมากับอาหารที่ปรุงไม่สุกแล้ว ยังมีพยาธิที่อาจติดมากับเนื้อสัตว์ ดังนั้นในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ควรระมัดระวังในการเลือกปรุงอาหารให้มากขึ้น และควรเลือกทานอาหารที่ปรุงสุก สด ใหม่ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมี 3 ฤดูกาล แต่อากาศและอุณหภูมิของประเทศไทยก็ค่อนข้างสูงเกือบตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหน้าร้อนแบบนี้ ควรใส่ใจกับอาหารที่จะรับประทานเข้าสู่ร่างกายให้มากขึ้น เพราะนอกจากเพื่อความปลอดภัยของร่างกายแล้ว การรับประทานอาหารที่สุก สะอาด ถูกสุขอนามัยยังช่วยให้ร่างกายสะอาด ปราศจากสารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดโรคที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้

 

 

 

 

แหล่งที่มา : https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/article-อาหารปรุงสุก


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/article-อาหารปรุงสุก