ชุดความรู้ อสม.รู้แล้วบอกต่อ...ปลอดภัยจากโควิด-19 ชุดที่ 1

ชุดความรู้ อสม.รู้แล้วบอกต่อ...ปลอดภัยจากโควิด-19ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19ประกอบด้วย อินโฟกราฟิก จำนวน 4 แผ่น  ได้แก่ (1)วัคซีนคืออะไร (2)ทำไมต้องฉีดวัคซีน (3)คนไทยมั่นใจคุณภาพ ความปลอดภัย วัคซีนโควิด-19 (4)กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนก่อน และคลิปวีดิทัศน์ เรื่อง "ฉีดวัคซีนโควิด-19 ปลอดภัยจริงไหม ใครควรฉีด"ดังมีรายละเอียดดังนี้

(1)วัคซีนคืออะไร 


(2)ทำไมต้องฉีดวัคซีน(3)คนไทยมั่นใจคุณภาพ ความปลอดภัย วัคซีนโควิด-19 


(4)กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนก่อน