เพิ่มความเข้าใจ ก่อนรับประทาน

ในยุคที่หลาย ๆ คนได้ใช้ช่วงเวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงาน ทำให้ขาดเวลาในการดูแลสุขภาพ   จึงอาจต้องการตัวช่วยในการมีสุขภาพดี หรือต้องการเสริมสร้างสุขภาพด้านต่าง ๆ ประกอบกับการได้รับสื่อโฆษณาที่ระบุว่า อาหารเสริมบางชนิด สามารถช่วยแก้ปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ได้ อาหารเสริมจึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกและได้รับความสนใจทั้งยังหาซื้อได้ง่ายจากหลายช่องทาง แต่บางผลิตภัณฑ์อาจมีการโฆษณาเกินจริง เช่น สามารถลดน้ำหนักรักษาโรคได้ ทำให้ผิวขาวขึ้นภายในเวลาไม่กี่วันซึ่งข้อมูลเหล่านั้นอาจไม่เป็นความจริงทั้งหมดผู้บริโภคจึงควรศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนก่อนการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งเรื่องของประโยชน์  ที่จะได้รับ ความจำเป็น ระยะเวลาในการกิน และมีผลเสียหรือไม่ อย่างไร

          อาหารเสริม คำว่า "เสริม" นั้นบอกความหมายอยู่แล้วว่า เพิ่ม เติม ต่อเติม หรือหนุน อาหารเสริมจึงอาจใช้ในกรณีที่บางคนได้รับสารอาหารไม่เพียงพอหรือขาดไป อาหารเสริมจึงไม่ใช่ยา ไม่มีสรรพคุณในการบำบัด บรรเทา รักษา เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการทำงานของร่างกาย ส่วนสรรพคุณอื่น ๆ คือเรื่องของการที่จะให้กับคนที่จำเป็นต้องได้รับสารอาหาร หรือตามคำแนะนำของแพทย์ เช่น คนไข้ที่ต้องการได้รับวิตามินหรือเกลือแร่เฉพาะเพิ่มเติม คนไข้ที่ลำไส้ดูดซึมบกพร่อง มีการผ่าตัดลำไส้ หรือโรคประจำตัวอื่น ๆ ที่ทำให้ร่างกายดูดซึมวิตามินและเกลือแร่ไม่เพียงพอจึงควรได้รับอาหารเสริมเพิ่มเติม ซึ่งวิตามินและเกลือแร่ส่วนใหญ่จะได้รับจากผัก ผลไม้ ด้วยเหตุนี้ ผู้บริโภคจึงต้องพิจารณาให้ดีก่อนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ โดยมีข้อแนะนำดังนี้

1.  ควรศึกษาข้อมูลของฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างถูกต้องและครบถ้วน

2.  ผลิตภัณฑ์นั้นต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงาน สถาบันที่เชื่อถือได้ เรียบร้อยแล้ว

3.  ควรกินในปริมาณที่กำหนดเพราะการกินวิตามินหรืออาหารเสริมเยอะ ๆ อาจมีผลต่อร่างกายเนื่องจากสามารถไปตกค้างและสะสมในร่างกายได้

4.  เลือกวิตามินกลุ่มที่ละลายน้ำจะปลอดภัยต่อร่างกายมากกว่า เพราะไม่มีการสะสมตกค้างในร่างกาย ได้แก่ วิตามินบี และวิตามินซี

5.  หากมีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์ก่อน เพราะวิตามินบางชนิดแพทย์ไม่แนะนำให้กิน เช่น คนไข้มีปัญหาโรคไต ไม่แนะนำให้ซื้อวิตามินเสริมที่เป็นวิตามินเอ เพราะจะทำให้เกิดภาวะวิตามินคั่งในตับและเกิดผลเสียต่อร่างกายได้

6.  รับประทานอาหารเสริมในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อลดการสะสมในร่างกาย

ดังนั้น หากเรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เพียงพอและเหมาะสม ควบคู่กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  ก็จะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยไม่จำเป็นต้องได้รับอาหารเสริมเพิ่มเติมอีกหากจำเป็นต้องรับประทานอาหารเสริมควรปรึกษาแพทย์ก่อนเลือกตัดสินใจเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ


แหล่งข้อมูล  :https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/article/ทำความเข้าใจความหมายขอ

          : https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/article/หมอรามาฯ-แนะ-อาหารเสริม/

ภาพโดย:  Elias ShariffFallaMardini จาก Pixabay


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/article/หมอรามาฯ-แนะ-อาหารเสริม/