ควันธูป-เผากระดาษ...... เสี่ยงระบบทางเดินหายใจ

 ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืด ต้องดูแลตัวเอง เนื่องจากจะมีการทำพิธีบูชาเทพเจ้า และแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วด้วยการจุดธูป พร้อมการเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ส่งไปให้บรรพบุรุษ รวมถึงสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ทำจากไม้ และกระดาษ อาทิ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องประดับ เครื่องแต่งกายต่างๆ ซึ่งผลจากการเผาไหม้ก่อให้เกิดควันที่มีสารมลพิษ อาทิ สารพิษทางอากาศ สารก่อมะเร็งรวมไปถึงสารโลหะหนัก ได้แก่ โครเมียม นิกเกิล ตะกั่ว และแมงกานีส ที่พบในขี้เถ้าธูปและขี้เถ้าของกระดาษเงิน กระดาษทอง ซึ่งสารโครเมียม และนิกเกิลจะทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด สารตะกั่วมีผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก ทำให้เลือดจาง ไตวาย แมงกานีสมีผลทำให้เกิดโรคพาร์กินสันได้ในผู้สูงอายุ


สารพิษในอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้นี้สามารถส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ขึ้นอยู่กับปริมาณ และระยะเวลาที่ได้รับสารนั้น แต่สำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคภูมิแพ้จะไวต่อการรับสารพิษได้ง่ายเป็นพิเศษ จึงควรดูแลตัวเองมากขึ้นโดยไม่อยู่ในจุดที่มีมลพิษเป็นเวลานานๆ รวมถึงผู้ป่วยโรคถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคระบบหัวใจและ หลอดเลือด สำหรับประชาชนทั่วไป เด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ ก็ควรระมัดระวังเช่นกัน เนื่องจากควันธูปมีสารก่อมะเร็งหลายชนิด ได้แก่ พีเอเอช เบนซีน และ 1, 3-บิวทาไดอีน เป็นต้น การได้รับสารเหล่านี้เป็นพิษต่อสารพันธุกรรม และทำให้ความสามารถในการซ่อมแซมความผิดปกติของสารพันธุกรรม (DNA) ลดลง ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งในระบบทางเดินหายใจและโรคมะเร็งอื่นๆได้


กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ หอบหืด ภูมิแพ้ ถุงลมโป่งพอง นับเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มอื่น ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันธูป และควันจากการเผากระดาษเงิน กระดาษทอง โดยเฉพาะบริเวณศาลเจ้าและหลีกเลี่ยงการพักผ่อน นอนหลับในห้อง หรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น ห้องที่ไม่มีประตูหน้าต่าง ควรเลือกบริเวณที่อยู่เหนือทิศทางลม และห่างจากสารเคมี หรือวัตถุไวไฟ นอกจากนี้ ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง หรือใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาดๆ ปิดปากปิดจมูก ในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องประกอบพิธี แนะนำให้ปรับเปลี่ยนมาใช้ธูปขนาดสั้นแทน เพื่อลดระยะเวลาในการเกิดควัน ส่วนการเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ควรเผาทีละน้อยๆ และเผาในภาชนะที่มีฝาปิด เมื่อเสร็จพิธีการควรดับไฟด้วยน้ำหรือทราย เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของควัน และไอระเหยของสารพิษ ที่สำคัญไม่ควรละเลยเรื่องของการที่จะต้องเฝ้าดูในระหว่างจุดธูป เทียนบูชา เพื่อป้องกันแปลงไฟที่จะลุกลาม ทำให้เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายเป็นอันตรายเกิดขึ้นกับตนเอง และผู้อื่น รวมถึงบ้านเรือนชุมชนบริเวณใกล้เคียงด้วย

       

       แหล่งที่มา  : https://www.paolohospital.com/th-ระบบทางเดินหายใจ-ปอด      

            : https://www.thaihealth.or.th/Content/29264-อันตรายควันธูปมีสารพิษก่อมะเร็ง.html.