วัคซีนโควิด-19: เลือกชนิดใดดี

โดย ศ. ดร. พญ. รวงผึ้ง สุทเธนทร์

ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


ในช่วงนี้ผู้เขียนซึ่งเป็นนักไวรัสวิทยามักจะได้รับคำถามว่าจะเลือกรับวัคซีนโควิด-19 ชนิดใดดี หลังจากมีข่าวความสำเร็จของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ผ่านการทดสอบทางคลินิกว่าปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และบางชนิดได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยาแบบฉุกเฉิน (emergency use authorization, EUA) ในบางประเทศ และเริ่มฉีดวัคซีนนี้ให้กับประชากรในประเทศแล้ว (ตารางที่ 1) ได้แก่ Pfizer/BioNTech : สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป เม็กซิโก; Pfizer/BioNTech และ Moderna: สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา (full approval); Sinopharm: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน  ซาอุดิอาระเบีย  เม็กซิโก จีน (เฉพาะบางกลุ่ม); Sputnik V: รัสเซีย ก่อนจะตอบคำถามนั้นมีความจำเป็นต้องรู้ข้อมูลของวัคซีนแต่ละชนิด และปัจจัยในการเลือก ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

ดาวน์โหลด 1.1.pdf

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.si.mahidol.ac.th/siriraj_online/thai_version/Health_detail.asp?id=1451