ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก.... สวมหน้ากาก อยู่ห่าง ล้างมือ.... ป้องกันโควิด-19

สถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลก ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ยอดติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 58,936,588 คน เสียชีวิตสะสมทั่วโลก 1,392,765 คน สำหรับประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11 คน ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 3,913 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 60 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวหายกลับบ้านเพิ่ม 5 คน รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม 60 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวหายกลับบ้านเพิ่ม 5 คน รวมยอดผู้ป่วยรักษาตัวหายกลับบ้านได้แล้ว 3,761 คน และมีผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 92 คน

จากสถานการณ์ที่ผ่านมาของประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19  ได้ด้วยความร่วมมือจากทุกคนในการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด แต่ผลการสำรวจล่าสุด แสดงให้เห็นว่าคนไทยเริ่มการ์ดตก คือ       มีพฤติกรรมการสวมหน้ากากในที่สาธารณะลดลง และมีการรวมกลุ่มโดยไม่เว้นระยะห่างเพิ่มขึ้น จากข้อมูลของ (ดีดีซีโพล) ทั้งหมด 21 ครั้ง ตั้งแต่ก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ช่วงเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ระหว่างการระบาดเป็นวงกว้างในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2563 จนถึงครั้งล่าสุด เก็บข้อมูลจากการสำรวจออนไลน์ระหว่างวันที่ 16-28 กันยายน พ.ศ. 2563 มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,729 คน พบว่า ประชาชนมีแนวโน้มในการมีพฤติกรรมสุขภาพลดลง ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากในช่วงไม่มีอาการที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากที่เคยสูงสุดร้อยละ 93.5 เหลือร้อยละ 66.9 ส่วนการสวมหน้ากากเมื่อมีอาการป่วยมีแนวโน้มคงที่คือร้อยละ 91 แต่ก็น้อยกว่าช่วงที่มีการระบาดภายในประเทศ (มีนาคม-พฤษภาคม) ที่สูงถึงร้อยละ 94.9 เมื่อสอบถามว่าจะเลิกสวมหน้ากากเมื่อไหร่ ประชาชนตอบว่าจะสวมหน้ากากต่อเนื่องลดลง เหลือเพียงร้อยละ 55.3, จะเลิกสวมหน้ากากเมื่อไม่มีรายงานผู้ป่วยในประเทศร้อยละ 43.7, ไม่มีรายงานในต่างประเทศ ร้อยละ 37.7 นอกจากนี้ พบว่า ประชาชนมีแนวโน้มเลือกสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไม่มีอาการป่วยเพิ่มขึ้น ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา เนื่องจากหาซื้อได้ง่ายและราคาถูกลง

ดังนั้น ในการควบคุมป้องกันโรคโควิด - 19 คนไทยต้องไม่ประมาท การ์ดไม่ตก สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านและตลอดเวลาขณะอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ กินร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว เว้นระยะห่างลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัด และลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ที่ใช้บริการด้วยแพลตฟอร์มไทยชนะ  เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยจากการระบาดโรคโควิด-19

 

แหล่งที่มา : https://mgronline.com/qol/detail/9630000100516

             : https://www.thebangkokinsight.com/484623/

             : ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/qol/detail/9630000100516 : https://www.thebangkokinsight.com/484623/