สวัสดี วิถีใหม่ ห่างไกล COVID-19

ในช่วงปีใหม่ เทศกาลแห่งความสุข หลาย ๆ คนมองหาของขวัญดี ๆ ให้กับคนที่รัก คนที่บ้าน หรือผู้ใหญ่ที่เคารพ บางคนเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด แต่เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่นั้น ทำให้อีกหลายคนตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก เช่น ขาดเรียน ถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน ขาดรายได้ เนื่องจากไม่สามารถทำกิจกรรมหรือทำงานต่าง ๆ ได้ตามปกติ หรือร้ายแรงถึงการติดเชื้อโควิด-19แต่หากพวกเราทุกคนร่วมกันรักษาความปลอดภัยของสุขภาพตัวเองได้อย่างเข้มแข็งแล้ว โรคระบาดใด ๆ ก็จะไม่น่ากลัวอีกต่อไป สำหรับในปีใหม่นี้ วิถีใหม่ที่เราควรปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส ที่รู้แล้ว ไม่ควรลืม ควรทำอย่างต่อเนื่อง เตือนตัวเอง เตือนคนรอบข้าง ให้ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของส่วนรวม จึงขอย้ำเตือนสิ่งที่ควรปฏิบัติ ดังนี้

  1 หลีกเลี่ยงสถานที่หรือกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก

  2 สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันตนเองและคนรอบข้าง

  3 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะเมื่อมีการสัมผัสบ่อยครั้ง หรือสัมผัสจุดที่ใช้งานร่วมกับผู้อื่น เช่น ราวบันได ลิฟท์ ที่จับประตู เป็นต้น

  4  เมื่อต้องใช้ห้องน้ำสาธารณะ ควรมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม โดยรักษาความสะอาดเสมอ

  5  สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวก่อนออกเดินทางควรเตรียมยาให้พร้อม

  6  เตรียมของใช้และสิ่งจำเป็นให้พร้อมก่อนออกเดินทาง เนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้คนจำนวนมาก จับจ่ายใช้สอยและออกเดินทางเช่นกัน อาจไม่สะดวกในการจัดหาสิ่งของนั้น

  7  รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ดื่มน้ำสะอาด 8 - 10 แก้ว/วัน รับประทานอาหารครบ 5 หมู่และหลากหลายออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที/วัน 3-5 วัน/สัปดาห์

  8  ติดตามข่าวสารการรายงานสถานการณ์การแพร่รระบาดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและป้องกัน

  9  รับประทานอาหารที่สะอาด สดใหม่ เน้นอาหารปรุงสุก

 10  เปลี่ยนมาใช้จ่ายผ่านแอพลิเคชั่นแทนการใช้จ่ายด้วยเงินสดเพื่อลดการติดเชื้อจากการสัมผัส

การปฏิบัติตนให้เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันตนเองและคนรอบข้างให้ปลอดภัยจากโควิด-19นอกจากจะเป็นการดูแลตนเองและคนที่คุณรักแล้ว ความปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19 ถือเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตวิถีใหม่

     ภาพโดย :Tree photo created by teksomolika - www.freepik.com