เบาหวานเป็นเหตุ สังเกตได้

"เบาหวาน" เป็นอีกโรคหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัว ส่งผลให้ร่างกายมีความเสี่ยง และอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ เนื่องจากเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ จากการขาดฮอร์โมนอินซูลินส่งผลให้กระบวนการดูดซับน้ำตาลในเลือดให้เป็นพลังงานของเซลล์ในร่างกายมีความผิดปกติหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จนเกิดน้ำตาลสะสมในเลือดปริมาณมาก โดยสังเกตได้จากอาการ ดังนี้

          1. ปัสสาวะบ่อย ถึงบ่อยมาก

          2. คอแห้ง กระหายน้ำ

          3. หิวบ่อย กินจุ

          4. คันตามผิวหนัง

          5. ตามัว ชาปลายมือ ปลายเท้า

          6. เป็นแผลง่าย หายยาก

          7. น้ำหนักลด

          สาเหตุของโรคเบาหวาน เกิดจากการมีพฤติกรรมต่าง ๆ ดังนี้

          1. ติดรสหวาน ทำให้น้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดมากเกินไป

          2. ติดกินอาหารไขมันสูง ทำให้ร่างกายสะสมไขมันส่วนเกินมากเกินไป

          3. ติดบุหรี่ ทำให้การทำงานของอินซูลินที่ทำหน้าที่ดูดซับน้ำตาลไปใช้ลดลง

          4. ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เซลล์ตับอ่อนระคายเคืองจนอักเสบ ทำให้ตับอ่อนสร้างอินซูลินลดลง

          หากเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเลือกกินอาหารให้หลากหลาย มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการ ปรับลดความหวาน ไขมัน ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และตรวจสุขภาพประจำปี เพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaihealth.or.th/Content/49617-โรคร้ายจากพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสม.html