5 เหตุผลที่ทั่วโลกนิยมใช้จักรยาน ในช่วงโควิด-19

เรื่องโดย ฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลประกอบจาก มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย และหนังสือชีวิตติดฝุ่นอันตราย

ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th

วัน Car Free Day ตรงกับวันที่ 22 กันยายนของทุกปี ทั่วโลกต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมรณรงค์ ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว แล้วหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะใช้จักรยานซึ่งเป็นทางเลือกในการเดินทาง เพื่อลดปัญหามลพิษจากยานพาหนะ

5 เหตุผลที่ทั่วโลกนิยมใช้จักรยาน ในช่วงโควิด-19 thaihealth

"อโณทัย สังข์ทอง" ผอ.สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เล่าถึงสถานการณ์ปัญหาโลกร้อน ในวงเสวนา "BIKE and WALK คุณปั่นโลกเปลี่ยน" จัดโดย สสส. และสถาบันการเดินและการจักรยานไทยว่า   ปัญหาโลกร้อนเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล และการตัดไม้ทำลายป่า

"โดยในปี 2016 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทั้งหมดของประเทศไทยเท่ากับ 318 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นการปล่อยต่อประชากรเท่ากับ 5.1 ตัน/คน/ปี"

5 เหตุผลที่ทั่วโลกนิยมใช้จักรยาน ในช่วงโควิด-19 thaihealth

อโณทัย อธิบายว่า 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ มีปริมาณเท่าไหร่นั้น ให้ลองนึกถึงลูกบอลลูนขนาดใหญ่ ที่ใช้เพื่อขึ้นไปชมวิวบนชั้นบรรยากาศ ซึ่งบอลลูน 1 ลูกเท่ากับ 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แสดงว่าตอนนี้บนชั้นบรรยากาศของประเทศไทย มีบอลลูนจำนวน 318 ล้านลูก ลอยอยู่บนนั้นและจะอยู่นานถึง 100 ปี

ดังนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางอย่าง เช่น เมื่อก่อนเราขับรถยนต์ไปทำงาน ปัจจุบันเราอาจจะเปลี่ยนมาใช้จักรยานแทน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

5 เหตุผลที่ทั่วโลกนิยมใช้จักรยาน ในช่วงโควิด-19 thaihealth

อโณทัย แนะนำว่า การปั่นจักรยานคนละ 20 กิโลเมตรต่อวัน แทนการใช้พาหนะอื่นๆ จะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ดังนี้

1. ใช้แทนรถจักรยานยนต์ ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1.16  กิโลกรัม/ปี

5 เหตุผลที่ทั่วโลกนิยมใช้จักรยาน ในช่วงโควิด-19 thaihealth

2. ใช้แทนรถยนต์ส่วนตัว ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 2.95  กิโลกรัม/ปี

5 เหตุผลที่ทั่วโลกนิยมใช้จักรยาน ในช่วงโควิด-19 thaihealth

3. เดินทางด้วยรถตู้  ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 0.53  กิโลกรัม/ปี

4. ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 0.47  กิโลกรัม/ปี

ดังนั้น ถ้าทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการขับรถยนต์ส่วนตัว หันมาใช้จักรยานนาน 1 ปี ก็จะสามารถช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 2 ตัน/คน/ปี ลูกบอลลูนบนชั้นบรรยากาศของประเทศไทย ก็จะลดลงไปได้ 2 ลูก เป็นต้น

5 เหตุผลที่ทั่วโลกนิยมใช้จักรยาน ในช่วงโควิด-19 thaihealth

ด้าน "ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม" ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. ให้ข้อมูลว่า "วันคาร์ฟรีเดย์" นับเป็นโอกาสดีที่เราจะเพิ่มกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง โดยทางองค์การอนามัยโลก แนะนำว่าถ้าต้องการมีสุขภาพดี ควรมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์

5 เหตุผลที่ทั่วโลกนิยมใช้จักรยาน ในช่วงโควิด-19 thaihealth

นอกจากนี้การปั่นจักรยานยังช่วยบริหารปอดให้แข็งแรง เสริมภูมิสู้โควิด-19 ดังนี้

1.  ปั่นจักรยาน ทำให้หัวใจและเลือดสูบฉีดไหลเวียนดี

2. ยิ่งออกกำลังกายปอด ทั้งสองข้างของเรา ก็จะยิ่งแข็งแรงและทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. กล้ามเนื้อและข้อต่อแข็งแรง

4. ช่วยบริหารปอดและเพิ่มออกซิเจน ให้ร่างกายได้รับอากาศบริสุทธิ์

5 เหตุผลที่ทั่วโลกนิยมใช้จักรยาน ในช่วงโควิด-19 thaihealth

ขณะเดียวกัน "จักรยาน" ยังถือเป็นพาหนะที่ผู้คนทั่วโลก ต่างให้ความนิยมเลือกใช้เดินทาง ในช่วงโควิด-19 ด้วยเหตุผล 5 ประการ คือ

1. ปลอดภัยตามหลัก Social Distancing

2. ทดแทนการใช้บริการขนส่งมวลชน

3. ออกกำลังกายได้สุขภาพ

4. ประหยัดเงิน ประหยัดพลังงาน

5. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดร.นพ.ไพโรจน์ บอกด้วยว่า   การเพิ่มกิจกรรมทางกายสามารถทำได้ง่ายๆ  เช่น การเดิน หรือใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางสั้นๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ จะช่วยทำให้เรามีสุขภาพดีห่างไกลโรค

5 เหตุผลที่ทั่วโลกนิยมใช้จักรยาน ในช่วงโควิด-19 thaihealth

ปัญหาโลกร้อน ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่เกินมาตรฐาน สิ่งเหล่านี้ล้วนป้องกันได้ ขอเพียงหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ สสส. ขอร่วมรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว และหันมาเลือกการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaihealth.or.th/Content/53182-5