น้ำท่วมขัง ระวังป่วย

โรคเลปโตสไปโรสิส หรือที่เรียกกันว่า "โรคฉี่หนู" คือ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เชื้อจะก่อให้เกิดโรค  ทั้งในสัตว์และคน โดยมีหนูเป็นสัตว์นำโรค และยังพบในสัตว์อีกหลายชนิด เช่น วัว ควาย แพะ แกะ เป็นต้น โรคฉี่หนู พบมากในช่วงฤดูฝน เนื่องจากมีน้ำท่วมขัง พื้นดินชื้นแฉะ และช่วงที่น้ำเริ่มลด เชื้อโรคเลปโตสไปโรสิสสามารถมีชีวิตอยู่ในนํ้าหรือที่ชื้นแฉะได้หลายวันจนถึงนานเป็นเดือน เราสามารถติดเชื้อได้ทั้งทางตรงจากสัตว์นำโรค และทางอ้อมโดยผ่านสิ่งแวดล้อมที่เชื้อโรคอาศัยอยู่ ส่วนสถานที่ที่มีโอกาสพบเชื้อโรคนี้ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง บริเวณที่มีน้ำท่วมขัง พื้นที่เปียก ชื้นแฉะ ร่องสวน คอกสัตว์ เป็นต้น นอกจากนี้อาจพบได้ในพืชผัก อาหารและน้ำที่ไม่ได้ล้างทำความสะอาดหรือเก็บให้มิดชิด เพราะหนูอาจไปกินอาหารหรือฉี่ใส่ไว้เชื้อโรคเลปโตสไปโรสิสเข้าสู่ร่างกายของเราได้ทางบาดแผล ทางเนื้อเยื่ออ่อน ๆ ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนั้น การแช่น้ำ การลืมตาในน้ำ การเดินย่ำน้ำ ลุยโคลน การดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคหรือกินอาหารปนเปื้อนฉี่ของสัตว์นำโรค จึงอาจทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ ผู้ป่วยโรคฉี่หนู มักมีอาการไข้สูง ปวดหัว ปวดเจ็บกล้ามเนื้อรุนแรง โดยเฉพาะบริเวณโคนขาและน่อง อาจมีอาการตาแดง เลือดออกเป็นจุดตามเพดานปาก  ไอเป็นเลือด หายใจลำบาก บางคนมีอาการท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน หรืออาจกำเริบรุนแรงจนเสียชีวิตได้

          พฤติกรรมการป้องกันโรคฉี่หนู

          1. รับประทานอาหารที่สด สะอาด ปรุงสุกใหม่ และ เก็บอาหารที่เหลือจากการรับประทานให้มิดชิด

              ไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนู

          2. จัดสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่ของหนู

          3. ลดการสัมผัสโดยการสวมใส่รองเท้าบู๊ทหรือเครื่องป้องกันอื่น ๆ เมื่อต้องสัมผัสน้ำท่วมขังเพื่อช่วยลดการเกิดบาดแผลและลดการสัมผัสกับนํ้าที่อาจมีเชื้อโรค

          4. รักษาความสะอาดของร่างกายด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังการสัมผัส

              น้ำท่วมขังหรือเดินลุยน้ำ

          5. สวมใส่เสื้อผ้าที่แห้งสบาย ไม่อับชื้น

          6. ดื่มน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดในช่วงที่มีน้ำท่วม

          7. คอยสังเกตอาการ ถ้ามีไข้ปวดศีรษะรุนแรง ปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่น่อง หลังการแช่น้ำ                 

               ย่ำที่ชื้นแฉะ ภายใน 7 วัน ให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคฉี่หนู

          ร่วมกันดูแล เป็นหูเป็นตา คอยสังเกตว่ามีผู้ป่วยโรคนี้ในชุมชนหรือไม่ หากมีอาการดังกล่าวข้างต้นหรือสงสัยว่าจะเป็นโรคฉี่หนูให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือปรึกษาแพทย์ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนการเสียชีวิต และลดการแพร่ระบาดของโรค

แหล่งข้อมูล :  คู่มือการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส (โรคไข้ฉี่หนู) สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชน

                           http://e-lib.ddc.moph.go.th/pdf/eb127/eb127.pdf

ภาพโดย  Tibor Janosi Mozes จาก Pixabayลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://e-lib.ddc.moph.go.th/pdf/eb127/eb127.pdf