สุขภาพและความปลอดภัยในช่วงฤดูฝน

         ปัจจุบันสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ทำให้หลายคน  อาจเป็นกังวลเรื่องความชื้นแฉะ น้ำท่วมขัง การจราจรติดขัด แมลงและสัตว์มีพิษต่าง ๆ ชุกชุมเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีและความปลอดภัยในการใช้ชีวิตช่วงฤดูฝน เราควรมีการเตรียมความพร้อม ดังนี้

1.    ควรเผื่อเวลาในการเดินทาง เพราะอาจพบกับปัญหาการจราจรติดขัด

2.    เตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝนให้พร้อม เช่น เสื้อกันฝน ร่ม หรือหมวก

3.    สวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย แห้งง่าย ไม่ควรสวมใส่เสื้อผ้าหนาเกินไป

4.    เลือกกระเป๋าและของใช้ที่สามารถป้องกันละอองน้ำได้ เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือใช้ซองกันน้ำ

5.    เมื่อกลับถึงที่พัก ควรทำความสะอาดเท้าด้วยน้ำสบู่ โดยเฉพาะบริเวณซอกนิ้วเท้าและเช็ดให้แห้ง  ทำความสะอาดรองเท้าและผึ่งให้แห้ง เลือกรองเท้าที่เหมาะกับฤดูฝน หลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าคู่เดิมติดต่อกันหลายวัน เพื่อลดและระบายความอับชื้

6.    ซักทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เปียกชื้น และผึ่งให้แห้งสนิท เพราะหากทิ้งไว้นานอาจเกิดเชื้อราและ  เสี่ยงต่อโรคผิวหนังจากเชื้อรา เช่น กลาก เกลื้อน หรือผื่นแดง

7.    หมั่นสังเกตและทำความสะอาดบริเวณจุดอับภายในบ้านหรืออาคาร กำจัดแหล่งน้ำขังบริเวณบ้าน ที่ยุงจะมาวางไข่ เนื่องจากยุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก

8.    เฝ้าระวังเรื่องของสัตว์มีพิษ โดยการจัดบ้านเรือนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยหรือหลบซ่อนตัวของสัตว์มีพิษ ตรวจสอบสิ่งของก่อนการใช้งานและระมัดระวังตนเองเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่มืดหรือรก

9.    หากถูกสัตว์มีพิษกัดควรรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที เนื่องจากสัตว์มีพิษบางชนิดต้องใช้เซรุ่มเพื่อทำการรักษาอย่างถูกต้อง

สุขภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น ควรเตรียมความพร้อมและไม่ประมาทในทุกสถานการณ์ นอกจากการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยช่วงฤดูฝนแล้ว สิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำ คือ การออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ


ภาพโดย _Alicja_ จาก Pixabay