ติดต่อเรา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอย 8 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

สบส. Call Center โทร 02-193-7000 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th