บทความใหม่

บทความทั้งหมด : 2 จำนวนหน้าทั้งหมด : 1

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวังอาหารปนเปื้อนฟอร์มาลิน

                กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เฝ้าระวังสารฟอร์มาลินปนเปื้อนในอาหารพบมีการปนเปื้อนน้อยลง พร้อมแนะผู้บริโภควิธีสังเกตและลดปริม อ่านต่อ ...


แนวทางการช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ถูกกระทำรุนแรง

ความรุนแรงต่อสตรี  คือ  การกระทำใดๆที่เป็นความรุนแรงที่เกิดความทุกข์ทรมานแก่สตรี รวมทั้ง
การขู่เข็ญ  คุกคาม  กีดกันเสรีภาพทั้งในสาธารณะและในชีวิตส่วนตัว( อ่านต่อ ...

1