คลังความรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

บทความใหม่

บทความทั้งหมด : 21 จำนวนหน้าทั้งหมด : 4

ไหมขัดฟัน ตัวช่วย...ฟันสะอาด

               ไหมขัดฟัน ตัวช่วยสำคัญในการทำความสะอาด เพร อ่านต่อ ...


การป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

การป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

         สารไอโอดีน มีความจำเป็นสำห อ่านต่อ ...


คําเตือนภัยสุขภาพประชาชนกรณีไฟไหม้บ่อขยะ

        สารมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ของขยะมีหลายประเภท ได้แก่ ฝุ่นละอองข อ่านต่อ ...


กินเม็ดกระท้อน อันตรายถึงชีวิต

การรับประทานผลไม้นั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ถ้ารับประทานไม่ถูกวิธีก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพและอาจมีอัน อ่านต่อ ...