บทความใหม่

บทความทั้งหมด : 33 จำนวนหน้าทั้งหมด : 6

เมื่อตับอักเสบจากยา

ภาพจากแฟ้มภาพ

ตับเป็นอวัยวะสีน้ำตาลแดงเหมือนคอนโดมิเนียมแปดหลังเรียงตัวกันเป็นรูปสามเหลี่ยมมีน้ำหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม หรือประมาณ 10 % ของน้ำหนักตัว แบ่งง่ายๆคือตับซีกซ้าย ตับซีก อ่านต่อ ...


โรคจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

โรคจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Disease caused by pesticides)
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชสามารถจำแนกได้หลายรูปแบบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ ซึ่งปัจจุบันสามารถจำแนกได้หลายจ อ่านต่อ ...


โรคจากตะกั่ว (Disease caused by lead or its toxic compound)

ตะกั่วเป็นสารโลหะที่มีสีเทาอมเงิน ตะกั่วที่ใช้ในอุตสาหกรรมจะมีสองชนิด ตะกั่วอินทรีย์ และตะกั่วอนินทรีย์   ผู้ประกอบอาชีพและงานที่เสี่ยงต่อการได้รับพิษจากสารตะกั่วได้แก่ อุตสาหกรรมผลิต แบต อ่านต่อ ...


โรคจากเบนซีน

โรคจากเบนซีน ( Disease caused by benzene or its toxic homologues)

สูตรโมเลกุล C2 H6  Benzol,Phenyl hydride เป็นของเหลวไม่มีสีจนถึงมีสีเ อ่านต่อ ...


วัยรุ่นสดใส..ห่างไกลบุหรี่

จาการศึกษาพบว่าวัยรุ่นระดับมัธยม อายุ 13-17 ปี ติดบุหรี่ถึง 3 แสนกว่าคน จากเด็กกลุ่มวัยนี้ที่มีทั้งหมด 4 ล้านกว่าคน และจำนวนประมาณ 96,000 คน ที่ติดบุหรี่อย่างหนัก หากหยุดสูบจะมีอาการ  อ่านต่อ ...