บทความใหม่

บทความทั้งหมด : 15 เรื่อง

6 อาการฉุกเฉินวิกฤต

แบบไหนที่เป็นสัญญาณ_อาการฉุกเฉินวิกฤติ!

อ่านต่อ ...

กล่องปฐมพยาบาลฉุกเฉิน

กล่องปฐมพยาบาลฉุกเฉิน

อ่านต่อ ...

การปฐมพยาบาล บาดแผล

การปฐมพยาบาล บาดแผล

อ่านต่อ ...

การปฐมพยาบาลผู้ป่วย ภาวะกล้าวเนื่อหัวใจตายเฉียบพลัน

การปฐมพยาบาลผู้ป่วย ภาวะกล้าวเนื่อหัวใจตายเฉียบพลัน

อ่านต่อ ...

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยหรืผู้บาดเจ็บ กรณีภาวะเลือดตกใน

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยหรืผู้บาดเจ็บ กรณีภาวะเลือดตกใน

อ่านต่อ ...

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยหรืผู้บาดเจ็บ กรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรือตกจากที่สูง

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยหรืผู้บาดเจ็บ กรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรือตกจากที่สูง

อ่านต่อ ...

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยหอบหืด

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยหอบหืด 

อ่านต่อ ...

การหลีกทางให้รถพยาบาล

การหลีกทางให้รถพยาบาล

อ่านต่อ ...