บทความใหม่

บทความทั้งหมด : 6 จำนวนหน้าทั้งหมด : 1

โรคจากเบนซีน

โรคจากเบนซีน ( Disease caused by benzene or its toxic homologues) อ่านต่อ ...


โรคบ้านหมุน

          อาการ เวียนศรีษะบ้านหมุน  คลื่นไส้ อ่านต่อ ...


โรคเบาหวาน (Diabetes)

            โรคเบาหวาน (Diabetes) สาเหตุเก อ่านต่อ ...

1