โรคบ้านหมุน

          อาการ เวียนศรีษะบ้านหมุน  คลื่นไส้

อ่านต่อ ...

โรคหัวใจขาดเลือด

“โรคหัวใจขาดเลือด” หรือ (lschemic heart disease ชื่อย่อ (IHD) บางคนเรียกว่าโรคหลอดแดง

อ่านต่อ ...

โรคเบาหวาน (Diabetes)

            โรคเบาหวาน (Diabetes) สาเหตุเก

อ่านต่อ ...
1