คลังความรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

บทความใหม่

บทความทั้งหมด : 12 จำนวนหน้าทั้งหมด : 2

เอชไอวีในทารกแรกเกิด ยุติได้ แค่ใส่ใจปฏิบัติตน

               ปัจจุบันประเทศไทยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา อ่านต่อ ...


โรคไข้กาฬหลังแอ่น

โรคไข้กาฬหลังแอ่น  (Meningococcal meningitis)  เป็นโรคที่เกิดเฉียบพลันมีสาเหตุเกิดจากเช อ่านต่อ ...


โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (โรคชิคุนกุนยา)

            "โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา อ่านต่อ ...


โรคหูดับ

“โรคหูดับ” หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Sudden Hearing Loss (SHL) เป็นภาวะ อ่านต่อ ...


โรคไข้เหลือง

โรคไข้เหลือง เป็นโรคติดต่ออันตรายที่เฉียบพลัน มีความรุนแรงและมีอันตรายสูงสาเหตุเกิดจากเชื้อไว อ่านต่อ ...


โรคไข้สมองอักเสบ เจอี

“โรคไข้สมองอักเสบ เจอี” เป็นโรคไข้สมองอักเสบที่พบมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียรวมทั้งป อ่านต่อ ...