บทความใหม่

บทความทั้งหมด : 8 จำนวนหน้าทั้งหมด : 2

โรคไข้เหลือง

โรคไข้เหลือง เป็นโรคติดต่ออันตรายที่เฉียบพลัน มีความรุนแรงและมีอันตรายสูงสาเหตุเกิดจากเชื้อไว อ่านต่อ ...


โรคไข้สมองอักเสบ เจอี

“โรคไข้สมองอักเสบ เจอี” เป็นโรคไข้สมองอักเสบที่พบมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียรวมทั้งป อ่านต่อ ...


ไข้เลือดออก

“โรคไข้เลือดออก” เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค อ่านต่อ ...


ไข้สมองอักเสบจากเชื้อนิปาห์ไวรัส (Encephalitis : Nipah virus)

   

เชื้อไวรัสสมองอักเสบนิปาห์ (Encephalitis : Nipah virus) เป็นเชื้อไวรัสที่ อ่านต่อ ...


การติดต่อของไข้มาลาเรีย

        ไข้มาลาเรียติดต่อได้โดยมียุงก้นปล่องตัวเมียเป็น ตัวนำเชื้อมาลาเรียจาก อ่านต่อ ...


โรคกาฬโรค (PLAGUE)

1. ลักษณะโรค : เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (zoonosis)ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ฟันแทะแ อ่านต่อ ...