บทความใหม่

บทความทั้งหมด : 11 จำนวนหน้าทั้งหมด : 2

โรคไข้กาฬหลังแอ่น

โรคไข้กาฬหลังแอ่น  (Meningococcal meningitis)  เป็นโรคที่เกิดเฉียบพลันมีสาเหตุเกิดจากเช อ่านต่อ ...


โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (โรคชิคุนกุนยา)

            "โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา อ่านต่อ ...


โรคหูดับ

“โรคหูดับ” หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Sudden Hearing Loss (SHL) เป็นภาวะ อ่านต่อ ...


โรคไข้เหลือง

โรคไข้เหลือง เป็นโรคติดต่ออันตรายที่เฉียบพลัน มีความรุนแรงและมีอันตรายสูงสาเหตุเกิดจากเชื้อไว อ่านต่อ ...


โรคไข้สมองอักเสบ เจอี

“โรคไข้สมองอักเสบ เจอี” เป็นโรคไข้สมองอักเสบที่พบมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียรวมทั้งป อ่านต่อ ...


ไข้เลือดออก

“โรคไข้เลือดออก” เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค อ่านต่อ ...