บทความใหม่

บทความทั้งหมด : 25 เรื่อง

การติดต่อของไข้มาลาเรีย

        ไข้มาลาเรียติดต่อได้โดยมียุงก้นปล่องตัวเมียเป็น ตัวนำเชื้อมาลาเรียจาก

อ่านต่อ ...

เอชไอวี  (HIV Human Immunodeficiency Virus)

เชื้อไวรัสที่ทำลายเม็ดเลือดขาวที่สร้างภูมิคุ้มกันโรค ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี

อ่านต่อ ...

เอชไอวีในทารกแรกเกิด ยุติได้ แค่ใส่ใจปฏิบัติตน

               ปัจจุบันประเทศไทยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา

อ่านต่อ ...

โรคกาฬโรค (PLAGUE)

โรคกาฬโรค

“โรคกาฬโรค” เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีแหล่งรังโรคคือสัตว์จำพ

อ่านต่อ ...

โรคคางทูม

โรคคางทูม   มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่ามัมปส์ (mumps) ซึ่งอยู่กลุ่ม Paramyx

อ่านต่อ ...

โรคปอดบวม

โรคปอดบวม เป็นโรคที่สำคัญมากในกลุ่มอาการไข้หวัดและปอดบวม เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลั

อ่านต่อ ...

โรคพยาธิทริคิโนซิส

โรคพยาธิทริคิโนซิส เป็นโรคที่เกิดในสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยง&

อ่านต่อ ...