บทความใหม่

บทความทั้งหมด : 16 เรื่อง

การติดต่อของไข้มาลาเรีย

        ไข้มาลาเรียติดต่อได้โดยมียุงก้นปล่องตัวเมียเป็น ตัวนำเชื้อมาลาเรียจาก

อ่านต่อ ...

เอชไอวี  (HIV Human Immunodeficiency Virus)

เชื้อไวรัสที่ทำลายเม็ดเลือดขาวที่สร้างภูมิคุ้มกันโรค ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี

อ่านต่อ ...

เอชไอวีในทารกแรกเกิด ยุติได้ แค่ใส่ใจปฏิบัติตน

               ปัจจุบันประเทศไทยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา

อ่านต่อ ...

โรคกาฬโรค (PLAGUE)

โรคกาฬโรค

“โรคกาฬโรค” เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีแหล่งรังโรคคือสัตว์จำพ

อ่านต่อ ...

โรคคางทูม

โรคคางทูม   มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่ามัมปส์ (mumps) ซึ่งอยู่กลุ่ม Paramyx

อ่านต่อ ...

โรคปอดบวม

โรคปอดบวม เป็นโรคที่สำคัญมากในกลุ่มอาการไข้หวัดและปอดบวม เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลั

อ่านต่อ ...

โรคหูดับ

“โรคหูดับ” หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Sudden Hearing Loss (SHL) เป็นภาวะ

อ่านต่อ ...

โรคไข้กาฬหลังแอ่น

โรคไข้กาฬหลังแอ่น  (Meningococcal meningitis)  เป็นโรคที่เกิดเฉียบพลันมีสาเหตุเกิดจากเช

อ่านต่อ ...

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (โรคชิคุนกุนยา)

            "โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา

อ่านต่อ ...