รมว.สธ.หนุนกรมวิทย์ฯ สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข และเศรษฐกิจของประเทศ

คำที่เกี่ยวข้อง : ทันกระแสสุขภาพ4 มกราคม 2562 ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมมอบนโยบายและเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทั้งจากส่วนกลาง และภูมิภาคให้การต้อนรับ
     ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวว่า รู้สึกประทับใจและน่ายินดีอย่างยิ่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นองค์กรหลักด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ และมีนักวิจัยที่มีความสามารถมาก มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นน่าภูมิใจหลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมการแพทย์แม่นยำ (Precision medicine) ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ระบบการแพทย์และสาธารณสุข และการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ทั้งนี้ได้มอบนโยบายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมในการป้องกันและรักษาโรคที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง พัฒนาและรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศึกษาและวิจัยสมุนไพรไทย นำผลงานวิจัยมาต่อยอดเชิงอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับภาคเอกชน เพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์นี้ได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศวัน/เดือน/ปี : 11 ม.ค. 2562

เจ้าของข้อมูล : ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประเภท : ข่าวสาร

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง :  https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/477