กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่เฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ร่วมกับทีมเฉพาะกิจตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี

คำที่เกี่ยวข้อง : ทันกระแสสุขภาพรายละเอียดประกอบภาพข่าว

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่เฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ร่วมกับทีมเฉพาะกิจตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี
            เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (เสื้อกั๊กสีขาว) พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมปฏบัติการเฉพาะกิจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 22/2558 บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่เฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมาย ณ ร้านเมเดย์ (โอโซน) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี เมื่อคืนวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 02.00 น. (เช้าวันที่ 7 ก.ค.) เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชน
            ผลการดำเนินงานพบว่า สถานประกอบการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยกระทำผิดมาตรา 28 ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายกำหนด, มาตรา 29(1) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี, มาตรา32 มีการโฆษณา แสดงชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่ม  ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีตามขั้นตอน ต่อไป  ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการโปรดให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ “http://TAS.go.th” หรือโทร. 02 590 3342 และสอบถามข้อมูลที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

*********************************************
ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0-2590-3857 / วันที่ 8 กรกฎาคม 2561วัน/เดือน/ปี : 08 ก.ค. 2561

เจ้าของข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / สำน

หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค

ประเภท : ข่าวสาร

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง :  https://www.riskcomthai.org/2017/detail.php?id=37689