กรมคร.เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 164

คำที่เกี่ยวข้อง : ทันกระแสสุขภาพ*******************************************************
ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์: 0-2590-3857 / วันที่ 9 มิถุนายน 2561วัน/เดือน/ปี : 09 มิ.ย. 2561

เจ้าของข้อมูล : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค

ประเภท : ข่าวสาร

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง :  https://www.riskcomthai.org/2017/detail.php?id=37552&m=news&gid=1-001-002