หญิงท้องสูบบุหรี่ "เสี่ยงแท้ง" เด็กในท้องปากแหว่ง "เพดานโหว่"


รายละเอียด
               การสูบบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์จะส่งผลให้ทารกในครรภ์มีโอกาสเกิดปากแหว่งเพดานโหว่ มากกว่าทารกที่มารดาไม่สูบบุหรี่ ขณะตั้งครรภ์ 2 เท่า และหากแม่ยังคงสูบบุหรี่ ควันบุหรี่ยังส่งผลกระทบโดยตรง ทำให้ทารกป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจตอนล่าง หอบหืด และหูชั้นกลางอักเสบวัน/เดือน/ปี : 27 พ.ย. 2561

เจ้าของข้อมูล : กรมอนามัย

หน่วยงาน : กรมอนามัย

ประเภท : ความรู้สุขภาพ

หมวด : แม่และเด็ก

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง :   http://203.157.68.27/view.php?id=516