โรคข้อเสื่อมทางมือ


    โรคข้อเสื่อมทางมือ คือ โรคที่มีการเปลี่ยนแปลงของผิวบริเวณมืออย่างช้าๆ ตามกาลเวลาที่ผ่านไป  กระดูกอ่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านโครงสร้างและชีวเคมี โดยผู้ป่วยจะมีอาการปวดบริเวณข้อ ข้อฝึด ข้อโตขึ้น การเคลื่อนไหวของข้อจะน้อยลง โดยในประเทศไทยจะพบข้อปลายนิ้วหัวแม่มือและข้อปลายนิ้วกลาง

อาการของโรค

    มีอาการปวดบริเวณข้อนิ้วมือ  โดยเฉพาะเวลาใช้งาน ข้อนิ้วมือยึดติด ขยับข้อนิ้วได้ลำบาก โดยเฉพาะตอนเช้า  หลังตื่นนอน บางครั้งขยับนิ้วมือจะมีเสียงดังกรอบแกรบ ในระยะหลังจะทำให้ข้อนิ้วบิดเกได้

สาเหตุของโรคข้อเสื่อมที่มือ

1.    กรรมพันธุ์

2.    เพศ ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 55 ปี จะพบการเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ซึ่งจะเป็นเร็วหรือช้า ขึ้นกับการหมดประจำเดือนด้วย

3.    ลักษณะของงานที่ทำ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแรงที่มือหรือนิ้วมือมากๆ มีโอกาสเป็นได้มาก เช่น ช่างตัดผม ผู้ใช้คอมพิวเตอร์มากๆ 

4.    น้ำหนักตัว

5.    ฮอร์โมน

การรักษาโรคข้อเสื่อมที่มือ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ที่ไม่ใช้ยา กลุ่มที่ใช้ยาในการรักษา และการผ่าตัด

กลุ่มที่ไม่ใช้ยาในการรักษา

    หากความรุนแรงของโรคไม่มาก  ผู้ป่วยเพียงรู้สึกเคลื่อนไหวลำบาก  มีอาการข้อยึดติด โดยเฉพาะตอนตื่นนอน นิ้วยังไม่บิดเก จะใช้การรักษาดังต่อไปนี้

-    การให้ความรู้ หลีกเลี่ยงการใช้มือทำงานหนักๆ เช่น ยก หรือใช้แรงในการกำมือหนักๆ

-    การบริหารเพื่อลดการยึดติดของข้อ การบริหารเพื่อใช้กล้ามเนื้อแข็งแรง

-    การใช้ข้ออย่างทะนุถนอม

-    การใช้ความร้อนประคบ หรือ แช่นิ้วมือในน้ำอุ่น 3–5 นาที

-    การใส่สปรินท์ เพื่อยึดไม่ให้นิ้วมือเคลื่อนไหว เป็นการลดการทำงานชั่วขณะหนึ่ง

กลุ่มที่ใช้ยาในการรักษา

    จะใช้ยาทาเฉพาะที่ ยาแก้ปวด ยาต้านการอักเสบ การฉีดสเตียรอยด์เข้าข้อ หรือ ยาปรับเปลี่ยนการดำเนินของโรคข้อเสื่อม

การผ่าตัด

    จะใช้วิธีการผ่าตัดในภาวะอาการรุนแรง เมื่อมีอาการบิดเกของข้อ โดยเฉพาะที่โคนนิ้วแม่มือหรือข้อปลายนิ้วมือ เมื่อรักษาโดยวิธีใช้ยาและไม่ใช้ยาแล้วไม่ดีขึ้นหรือยังสูญเสียการทำงานของข้ออยู่


แหล่งข้อมูล : กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
วัน/เดือน/ปี : 09 พ.ย. 2561

เจ้าของข้อมูล : กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ กลุ่มภ

หน่วยงาน : กรมการเเพทย์

ประเภท : ความรู้สุขภาพ

หมวด : โรคไม่ติดต่อ / โรคทั่วไป

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง :