ไหมขัดฟัน ตัวช่วย...ฟันสะอาด


               ไหมขัดฟัน ตัวช่วยสำคัญในการทำความสะอาด เพราะการแปรงฟันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเข้าถึงซอกฟันได้อย่างสะอาดเพียงพอ ซึ่งไหมขัดฟัน มีด้วยกันหลายชนิด

  • dental floss มีให้เลือกทั้งชนิดเคลือบขี้ผึ้ง และไม่เคลือบขี้ผึ้ง
  • dental tape มีลักษณะเป็นเทปหรือแผ่นบาง
  • floss holder ไหมขัดฟันชนิดที่มีด้ามจับ ใช้สะดวก สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้ไหมขัดฟัน
  • super floss ไหมขัดฟันสำหรับทำความสะอาดใต้ฟันปลอมชนิดติดแน่น หรือผู้ที่จัดฟัน

              การใช้ไหมขัดฟันที่ถูกวิธี

              1. ดึงไหมขัดฟันออกมายาวประมาณ 18 นิ้ว หรือประมาณ 1 ไม้บรรทัด พันรอบนิ้วกลาง ปล่อยให้เหลือความยาวตรงกลางประมาณ 2 ถึง 4 นิ้วระหว่างมือทั้งสองข้าง

              2. จับไหมขัดฟันด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ แล้วค่อยๆ สไลด์ไหมขัดฟันเบาๆ ลงไประหว่างซี่ฟัน จนถึงใต้ขอบเหงือกหรือลงไปในร่องเหงือกเล็กน้อย เพื่อการกำจัดคราบจุลินทรีย์ที่อยู่บริเวณใต้ขอบเหงือก

             3. โอบไหมขัดฟันไปตามส่วนโค้งของซี่ฟัน ค่อยๆ ขยับไหมขัดฟันขึ้นลง เพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์ที่ติดอยู่บริเวณนั้นค่อย ๆ ขัดฟันไปทีละซี่ ระวังอย่าใช้ไหมขัดฟันด้วยความรุนแรง และเมื่อทำความสะอาดฟันเสร็จซี่หนึ่งแล้ว ขยับไปใช้ไหมขัดฟันส่วนที่สะอาด ทำความสะอาดฟันซี่ต่อไปเรื่อย ๆ จนครบทุกซี่

             อย่าลืมว่า การแปรงฟันสามารถทำความสะอาดได้เพียงร้อยละ 70 ของพื้นที่ในช่องปากเท่านั้น ส่วนอีกร้อยละ 30 ที่อยู่บริเวณซอกฟัน ซึ่งต้องใช้ไหมขัดฟันในการทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อลดการก่อตัวของคราบจุลินทรีย์ ก่อนที่จะแข็งตัวกลายเป็นหินปูน ส่งผลต่อเสียสุขภาพช่องปาก และสุขภาพร่างกายตามมา

 วัน/เดือน/ปี : 11 ก.ค. 2561

เจ้าของข้อมูล : กองสุขศึกษา

หน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประเภท : ความรู้สุขภาพ

หมวด : การป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพ

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง :