เอชไอวีในทารกแรกเกิด ยุติได้ แค่ใส่ใจปฏิบัติตน


               ปัจจุบันประเทศไทยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาเอดส์ คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีผู้ตายจากเอดส์  ไม่เลือกปฏิบัติ และลดอัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

               โดยเฉพาะประเด็นการลดอัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกนั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องใส่ใจตั้งแต่เริ่มฝากครรภ์ เพื่อจะได้ปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี โดยมีข้อแนะนำดังนี้

1. ฝากครรภ์โดยเร็ว ก่อน 12 สัปดาห์ เพื่อได้รับการดูแลสุขภาพตนเองและลูกในครรภ์

2. รับการปรึกษาพร้อมคู่ ก่อนและหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยผลการตรวจเลือดจะแจ้งให้ทราบเฉพาะรายบุคคลและผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีอนุญาตเท่านั้น

3. หากหญิงตั้งครรภ์และคู่มีผลการตรวจเลือดเอชไอวีเป็นบวก จะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม โดย

  • หญิงตั้งครรภ์จะได้รับยาที่มีฤทธิ์ประสิทธิภาพสูง (HAART) เพื่อป้องกันจากแม่สู่ลูก และได้รับการตรวจเลือดเพื่อดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด
  • สามี/คู่ ได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานการดูแลของประเทศ

4. เด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีจะได้รับการดูแล โดย

  • รับยาที่มีฤทธิ์ประสิทธิภาพสูงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
  • รับนมผสมเพื่อทดแทนนมแม่นานถึง 18 เดือน
  • รับการวินิจฉัยสถานะการติดเชื้อเอชไอวีโดยเร็วตั้งแต่แรกเกิด
  • ถ้าทารกมีผลเลือดเอชไอวีบวก จะได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูง

               อย่าลืมว่า หากฝากครรภ์เร็ว ก็จะได้รับการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีเร็วตามไปด้วย  ที่สำคัญการลดการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่โรงพยาบาลเท่านั้น เพราะครอบครัว ชุมชน และสังคม เป็นส่วนสำคัญมากที่จะช่วยเหลือ สนับสนุนหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด รวมทั้งลูกและครอบครัวที่ติดเชื้อเอชไอวีให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

              สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปวัน/เดือน/ปี : 11 ก.ค. 2561

เจ้าของข้อมูล : กองสุขศึกษา

หน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประเภท : ความรู้สุขภาพ

หมวด : โรคติดต่อ /โรคระบาด

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง :