อาการอย่างไรถึงเรียกว่าบ้า

คำที่เกี่ยวข้อง : ความรู้สุขภาพ
        คนบ้า คือ คนที่มีพฤติกรรมแปลกจากคนทั่วไป ได้แก่

  1. หวาดระแวง กลัวคนมาทำร้าย อาจเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยเป็นผู้ทำร้ายผู้อื่นก่อนได้
  2. ได้ยินเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน เห็นภาพที่คนอื่นไม่เห็น  ซึ่งสามารถสังเกตได้โดย เห็นเขาพูดบ่นคนเดียว ชี้นู่นชี้นี่
  3. มีอารมณ์ราบเรียบ ไร้อารมณ์ ไม่สบตา ไม่ยิ้ม การแสดงออกทางอารมณ์ไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ ยิ้มหัวเราะคนเดียว
  4. เสียความสามารถในการดูแลตัวเอง ไม่อาบน้ำแต่งตัวสกปรก กินอาหารไม่สะอาด กินได้แม้แต่ในถังขยะ นอนที่ไหนก็ได้ไม่รู้ร้อนรู้หนาว
  5. เสียความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ไม่สนใจผู้อื่น ไม่พูดคุย มีพฤติกรรมชอบแยกตัว
  6. เสียความสามารถในการทำงาน ไม่สนใจทำอะไร คล้ายคนขี้เกียจเอาแต่ นั่งๆนอนๆ
  7. ไม่ยอมรับการเจ็บป่วย

 

       คนบ้าหรือคนที่เป็นโรคจิต ที่มีอาการดังกล่าว สามารถรักษาให้ดีขึ้น สามารถกลับมาอยู่ในสังคมได้ตามศักยภาพ ถ้าได้รับการรักษาและการดูแลจากครอบครัวและชุมชน

       หากคุณมีข้อสงสัย หรือต้องการปรึกษาเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์ปรึกษาที่หมายเลข 1323 ตลอด 24 ชม.วัน/เดือน/ปี : 11 ก.ค. 2561

เจ้าของข้อมูล : สนาม บินชัย

หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต

ประเภท : ความรู้สุขภาพ

หมวด : สุขภาพจิต

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง :