ความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศสัมพันธ์

คำที่เกี่ยวข้อง : ความรู้สุขภาพ
                ความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศสัมพันธ์ เป็นสัมพันธภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา อาจจะคาดการณ์ไม่ได้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปถึงขั้นสนิทสนมและกลายเป็นสัมพันธ์ทางเพศได้หรือไม่

                ขั้นตอนของสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นอาจแบ่งได้ตามลำดับ  เช่น 

                1.  การวางตัว  เป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพให้พัฒนาขึ้น เริ่มจากการยิ้มให้กัน ทักทาย ถ้าไม่มีการสานต่อการสัมพันธ์ก็จะหยุดเพียงเท่านั้น

                2.  การสนองตอบ มีการพูดคุย เข้าใจกัน เห็นใจกัน เอื้ออาทร เชื่อใจกัน เริ่มต้นของการสนิทสนม  ความสัมพันธ์จะดำเนินต่อไป

                3.  ความเอื้ออาทร ความห่วงใย  เอาใจใส่  ก่อให้เกิดความสุขและความพอใจ

                4.  ความไว้วางใจ  เป็นขั้นตอนสำคัญที่ขยายความสัมพันธ์และความมั่นใจในอีกฝ่ายให้แน่นแฟ้นขึ้น

                5. ความรักใคร่เสน่ห์หา เมื่อความสัมพันธ์ทางจิตใจมาถึงระดับนี้ความต้องการจะมีการใกล้ชิดทางร่างกายก็เกิดขึ้น เช่น นั่งใกล้ๆ เดินจูงมือ จับมือกัน สบตากัน กอดกันหรืออาจจะบอกกล่าวยืนยันเป็นคำพูดว่า “รัก”

                6.  สัมพันธ์ทางเพศ  เป็นขั้นสุดท้ายของความสัมพันธ์ในระยะขั้นตอนต่างๆ ที่ผ่านมา จะมีความสนิทสนมและมีการแสดงความรู้สึกทางเพศต่อกัน ในบางรายอาจจะข้ามขั้นตอนความสัมพันธ์ไปเริ่มต้นมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีความรัก บางรายสามารถที่จะมีความรักแค่อย่างเดียวโดยไม่มีเพศสัมพันธ์เข้าร่วม

                คนจำนวนมากไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนในการตัดสินใจเรื่องเพศสัมพันธ์ คำถามสำคัญสำหรับทุกคนคือ “เราต้องการให้การสัมพันธ์ทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์มีบทบาทอย่างไรในชีวิต”

                แนวทางการประเมินตนเองเพื่อช่วยในการตัดสินใจ

               1.  สบายใจไหม

               2.  คนทั่วไปทำเป็นปกติเช่นนี้หรือไม่

               3.  คุณค่าของเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กำหนดด้วยอะไร  ครอบครัว  ความเชื่อ  ศาสนา  หรือเพื่อน

               4.  ป้องกันโรค  และการตั้งครรภ์หรือไม่  ทำอย่างไร

               ถ้าท่านตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้  ไม่สบายใจจะทำ ควรจะรักษาสัมพันธภาพไว้ในระดับเพื่อนที่มีความเอื้ออาทรต่อกันโดยบอกตรงๆ ว่ายังไม่พร้อม แต่สามารถคบกันฉันท์เพื่อน การสัมผัสต้องตัวต้องมีขอบเขต  สัมพันธภาพระหว่างคนสองคนเป็นเรื่องเฉพาะตัว  การจะรักษาให้ยืนยาวได้จะต้องเข้าใจในหลักการ  นำไปสำรวจตนเองเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันตลอดไปได้แน่นแฟ้นขึ้น

              หากมีข้อสงสัยอยากทราบรายละเอียดสอบถามได้ที่ เบอร์ 1323 ตลอด 24 ชั่วโมงวัน/เดือน/ปี : 11 ก.ค. 2561

เจ้าของข้อมูล : เกษร ทมทิตชงค์

หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต

ประเภท : ความรู้สุขภาพ

หมวด : สุขภาพทางเพศ

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง :