มารู้จักโรคจิตกันเถอะ


         โรคจิต คนทั่วไปมักเรียกว่า "เป็นบ้า"  เป็นโรคที่มีความผิดปกติทางด้านจิตใจและอารมณ์  ผู้ที่ป่วยเป็นโรคจิต มักไม่ยอมรับว่าตนเองป่วยและจะขัดขืนไม่ยอมมารับการรักษาโดยอ้างว่า "ฉันไม่บ้า" 

         โรคจิตมีหลายประเภท  แต่พอสรุปออกมาเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท  คือ ประเภทที่ 1  โรคที่มีความผิดปกติทางด้านความคิดและอารมณ์  ประเภทที่ 2 โรคจิตที่เกิดจากการเสพสิ่งเสพย์ติด  เช่น ยาบ้า  เฮโรอิน  เหล้า  เป็นต้น ประเภทที่ 3 โรคจิตจากสมองเสื่อมอาจถึง ขั้นเปลือยกาย  คลุ้มคลั่งและหวาดระแวง  เป็นต้น 

         สาเหตุของการเกิดโรคจิตนั้น  มาจากปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัย  ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง ไม่สามารถทำให้เกิดโรคจิตได้  ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจิตมาจากปัจจัยทางร่างกาย  จิตใจและสิ่งแวดล้อม  ปัจจัยทางร่างกาย  เกิดจากความผิดปกติในการทำงานของสมองในการสร้างสารบางอย่างที่มีปริมาณมากเกินไปหรือน้อยเกินไปซึ่งการใช้ยาจะช่วยรักษาให้หายได้ ปัจจัยทางจิตใจเกิดจากความเครียดในชีวิตประจำวัน  เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการป่วยเป็นโรคจิตได้ จึงควรผ่อนคลายความเครียดให้เป็น  ส่วนปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญ  คือการเลี้ยงดูและท่าทีของพ่อแม่ เช่น เลี้ยงลูกแบบ เข้มงวด  ทอดทิ้ง เกรี้ยวกราด  หรือตั้งความหวังในตัวเด็กสูงเกินไป  เป็นต้น 

        โรคจิตสามารถป้องกันได้  โดยเริ่มต้นจากครอบครัว พ่อแม่ต้องให้ความรัก ความ   อบอุ่นและให้ความมั่นคงทางจิตใจแก่เด็ก ให้เด็กรู้จักตัดสินใจด้วยตนเอง ดังนั้นถ้าเด็กมีปัญหาตึงเครียดไม่สบายใจพ่อแม่ควรประคับประคองจิตใจเด็ก พยายามให้เด็กได้ระบายปัญหาอย่าให้เด็กเก็บกดปัญหาคนเดียว  ซึ่งจะนำไปสู่อาการของโรคจิตได้ 

         ดังนั้น หากสงสัยว่าคุณหรือบุคคลในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเป็นโรคจิตอย่าเพิ่งท้อแท้  หมดหวัง  ลองโทรศัพท์มาคุยกับเราได้ที่หมายเลข 1323  ตลอด 24  ชั่วโมงวัน/เดือน/ปี : 11 ก.ค. 2561

เจ้าของข้อมูล : ขวัญทิพย์ สุขมาก

หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต

ประเภท : ความรู้สุขภาพ

หมวด : สุขภาพจิต

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง :