ทักษะการปฏิเสธ เพื่อป้องกันตนเองจากสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์


ทักษะการปฏิเสธ เพื่อป้องกันตนเองจากสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์

มีหลายสาเหตุที่อาจนำวัยรุ่นมาสู่การเสียตัวหรือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การติดเชื้อเอชไอวี การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมามากมาย 
การมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่วิธีผูกมัดใจคนรัก ผู้ชายบอกรักเพื่อให้ได้มีเพศสัมพันธ์ ขณะที่ผู้หญิงยอมมีเพศสัมพันธ์เพื่อจะได้ความรัก ดังนั้นการปฏิเสธไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์จะเป็นวิธีดีที่สุดสำหรับวัยรุ่น และให้คิดเสมอว่าถ้าเพื่อนชายไม่ยอมรับการปฏิเสธ แสดงว่าเขาไม่ได้รักเราอย่างจริงใจไม่สมควรจะเป็นคู่รักกันอีกต่อไป 
 ทักษะการปฏิเสธ
 1. ถ้าฝ่ายชายถูกเนื้อต้องตัวฝ่ายหญิง เช่น จับมือ จับแขน ฝ่ายหญิงต้องแสดงอาการหวงตัวให้ฝ่าย
ชายรู้สึกว่าไม่ควรทำเช่นนี้อีก 
 2. ถ้าฝ่ายหญิงถูกเนื้อต้องตัวฝ่ายชายบ่อยๆ ก็จะทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ ผู้หญิงจึงไม่ควรถูกเนื้อ
ต้องตัวให้ฝ่ายชายต้องคิดมากหรือคิดเกินเลย
 3. เมื่อเป็นคู่รัก ฝ่ายหญิงยอมให้ฝ่ายชายถูกเนื้อต้องตัวได้บ้าง อาจเกินเลย ฝ่ายหญิงจะต้องขัดขืน 
หรือร้องขอฝ่ายชายตรงๆว่า  “อย่ากระทำเช่นนี้อีก”
 4. ถูกชักชวนไปในที่ลับตาคน ควรปฏิเสธก่อนเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
 5. ถูกชักชวนให้ดูสื่อที่ยั่วยุอารมณ์ ควรปฏิเสธ
 6. ตัวอย่างการปฏิเสธ เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
 -เพื่อนชายชวนเข้าในห้องพักส่วนตัว ปฏิเสธว่า“เราไม่อยากเข้าไป มันดูไม่ดี ขอตัวนะ เธอคงเข้าใจ”
 -เพื่อนชายชวนดื่มเหล้า ปฎิเสธว่า “เราไม่ชอบ กลัวจะเมา ไม่ดื่มนะ นายคงไม่ว่า”
 -เพื่อนชายชวนไปค้างคืนต่างจังหวัด ปฎิเสธว่า “ เราไม่ชอบไปค้างคืนที่อื่น พ่อ แม่เราไม่อนุญาต เราไม่ไปนะ เธอคงเข้าใจ”
 -เพื่อนชายชวนไปเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน ปฏิเสธว่า “เราไม่ชอบที่อย่างนั้น เข้าไปแล้วอึดอัด ไม่ไปนะ เธอคงไม่ว่า”
 การป้องกันตนเอง ผู้หญิงควรมีการป้องกันตนเองก่อนเกิดปัญหา ได้แก่ รู้จักรักนวลสงวนตัว หรือหวงตัว ไม่ควรอยู่ตามลำพังกับผู้ชายในที่ลับตาหรือสถานที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ต้องเลิกคบกับผู้ชายที่ชอบล่วงเกิน ต้องคิดว่าความบริสุทธิ์เป็นสิ่งสำคัญ และหลีกเลี่ยงการดูสื่อที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศกับเพศชาย
 หลักสำคัญที่ช่วยให้ปฏิเสธได้สำเร็จ ได้แก่ มีจิตใจแน่วแน่ว่าจะต้องปฏิเสธจริงๆ  พูดปฏิเสธด้วยน้ำเสียงและท่าทางจริงจัง เมื่อปฏิเสธจบแล้วต้องรีบเดินออกจากเหตุการณ์ และเมื่อถูกสบประมาทไม่ควรหวั่นไหวหรือตอบโต้ ให้รีบเดินหนีออกไปทันทีวัน/เดือน/ปี : 14 ก.พ. 2561

เจ้าของข้อมูล : กองสุขศึกษา

หน่วยงาน : กองสุขศึกษา

ประเภท : ความรู้สุขภาพ

หมวด : สุขภาพทางเพศ

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง :