การป้องกันการติดเชื้อท้องเสียจาก “โนโรไวรัส


การป้องกันการติดเชื้อท้องเสียจาก “โนโรไวรัส" ที่ระบาดในเด็ก

         "โนโรไวรัส" เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการท้องเสีย มักระบาดในกลุ่มเด็ก ๆ โดยเฉพาะในโรงเรียน จะพบว่ามีเด็กป่วยเป็นจำนวนมาก

         โนโรไวรัส (Norovirus) เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อท้องเสีย ที่ไม่ใช่เกิดจาก   เชื้อแบคทีเรีย เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ผ่านการรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส รวมถึงการสัมผัส หรือโดนละอองอาเจียนของผู้ป่วยที่มีเชื้อก็สามารถติดต่อกันได้ ดังนั้น โนโรไวรัส จึงสามารถเกิดการระบาดได้ง่ายมาก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กตามโรงเรียนที่อยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก และติดต่อกันได้ง่าย  ทั้งนี้ เชื้อโนโรไวรัสจะมีความคงทนมากต่อสภาพแวดล้อม โดยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ และมักจะระบาดในฤดูหนาว นอกจากนี้ยังเป็นเชื้อที่อันตรายถึงชีวิตได้หากไม่รีบรักษา ซึ่งอัตราการเสียชีวิตนั้นมักจะพบได้บ่อยในเด็กเล็ก คนสูงอายุ หรือคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เป็นต้น

          อาการติดเชื้อโนโรไวรัส ส่วนใหญ่จะมีอาการแสดงออกหลังจากที่ได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายภายในเวลา 1-2 วัน โดยจะมีอาการท้องเสีย ปวดท้อง ถ่ายเหลวเป็นน้ำ อาเจียนอย่างรุนแรง ปวดศีรษะ มีไข้ และอ่อนเพลีย ซึ่งบางรายก็จะมีอาการมากหรือน้อยแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่อาการมักจะดีขึ้นภายใน 1-3 วันหลังจากที่เริ่มมีอาการป่วย

          สำหรับการรักษาจะรักษาตามอาการ เช่น ให้ดื่มเกลือแร่ ยาแก้ท้องเสีย ยาแก้อาเจียน และรับประทานอาหารอ่อน ๆ จนกว่าอาการจะดีขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปอาการมักจะดีขึ้นภายใน 1-3 วัน แต่ทั้งนี้ถ้าหากเด็กเล็กหรือคนป่วยที่ยังไม่ดีขึ้น หากปล่อยไว้นานอาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำ ความดันโลหิตต่ำ ช็อก หรือเสียชีวิตได้ ควรรีบพาไปโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดทันที

         วิธีป้องกันและการดูแลสุขอนามัย

วิธีป้องกันและการดูแลสุขอนามัย ดีที่สุด คือ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”จะช่วยลดปัญหาการติดเชื้อได้ดีที่สุด ได้แก่

  1. ควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ อย่างน้อย 15 - 30 วินาที (หากเป็นเด็ก ๆ ควรสอนให้ล้างมือ) ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร หรือหลังหยิบจับสิ่งของหรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ
  2. รับประทานอาหารที่ยังร้อน ๆ และปรุงสุกใหม่ ๆ และใช้ช้อนกลางเสมอ
  3. ดื่มน้ำสะอาด

       กรณีที่เด็กติดเชื้อท้องเสียโนโรไวรัส พ่อแม่ควรงดให้ลูกไปโรงเรียน และรักษาให้หายดีเสียก่อนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

 

แหล่งที่มา : ดร.ภก.สุเมธ จงรุจิโรจน์.  ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 

http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/369ท้องเสียจากโนโรไวรัส(Norovirus)/

https://baby.kapook.com/เรื่องน่ารู้คุณลูก-162952.htmlวัน/เดือน/ปี : 10 ม.ค. 2561

เจ้าของข้อมูล : กองสุขศึกษา

หน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประเภท : ความรู้สุขภาพ

หมวด : โรคติดต่อ /โรคระบาด

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง :