เด็กไทยห่างไกลโรคอ้วน...กับกระทรวงสาธารณสุข ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2561